توصیه های معنوی

جدیدترین ها در این موضوع

آیا سالک باید به دنبال کشف و کرامات باشد؟

آیا سالک باید به دنبال کشف و کرامات باشد؟

علامه طهرانی همواره تأکید چنین می‌کردند: «سالک حق ندارد طالب کشف و کرامات بوده، عملی برای تحقق آن انجام دهد یا برای طی‌الارض و اخبار از عوالم غیب و اطلاع بر ضمایر و اسرار و تصرف در مواد کائنات ذکری بگوید...
اولین قدم سلوک: تفکر در بی‌اعتباری دنیا

اولین قدم سلوک: تفکر در بی‌اعتباری دنیا

در ابتدای سلوک باید سالک الی الله به‌وسیله اختیار مقام زهد و تأمل و دقت و تفکر در بی‌اعتباری دنیا و عدم فایده دل‌بستگی به آن، رشته علقه به عالم کثرات را قطع کند
اهمیت خلوت در سیر و سلوک از نگاه علامه طهرانی

اهمیت خلوت در سیر و سلوک از نگاه علامه طهرانی

علامه طهرانی با تاکید بر اهمیت «خلوت» در سیر و سلوکی عرفانی، اقسام خلوت را بر دو گونه معرفی می‌کنند...
اهمیت مراقبه از نگاه مرحوم حسینقلی همدانی

اهمیت مراقبه از نگاه مرحوم حسینقلی همدانی

طریقه مرحوم آخوند ملاحسینعلی همدانی (رضوان‌الله علیه) و شاگردان ایشان عبارت بوده است از التزام و اهتمام به امر «مراقبه». اما مراتب مراقبه عبارت است از...
اهمیت کم‌خوری در سیر و سلوک از نگاه آیت الله قاضی

اهمیت کم‌خوری در سیر و سلوک از نگاه آیت الله قاضی

گرسنگی موجب سبکی و نورانیت نفس می‌گردد. فکر در حال گرسنگی می‌تواند به پرواز در آید. غذای زیاد خوردن و سیر بودن، نفس را ملول، خسته و سنگین می‌کند و از سیر در آسمان معرفت باز می‌دارد...

پر بازدیدترین ها

اهمیت توسل به ائمه‌اطهار (ع) در سلوک معنوی

اهمیت توسل به ائمه‌اطهار (ع) در سلوک معنوی

آیت‌الله مجتبی قزوینی در جواب نامه‌ی یکی از عزیزانشان که از ایشان تقاضای نصیحت و دستورالعمل کرده‌ بودند، چنین مرقوم داشته است...
لطائف

لطائف

Powered by TayaCMS