درباره ما

درباره ما

مقدمه

 پژوهشكده ي باقرالعلوم عليه السلام پس از سال ها تلاش علمي براي تحقق ماموريت پاسخ گويي به نيازهاي رو به رشد سازمان تبليغات اسلامي و جامعه ايران اسلامي در ابعاد علمي ، پژوهشي و توليد محصولات فرهنگي ديني از اواسط سال 1386 نسبت به تهيه‌ ي برنامه ی جامع آموزشي و پژوهشي پنج ساله ي اول (92-87) اقدام کرد.

مهمترين رهيافت اين برنامه، ارتقاء پژوهشكده به پژوهشگاه است و اين مهم از رهگذر ارتقاء، توسعه و تعميق فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي، برگزاري دوره هاي آموزشي كارشناسي ارشد با هدف آماده سازي آموزش پذيران براي ورود به دوره ي دكترا در رشته هاي فرهنگ و ارتباطات ديني و تربيت ديني، محقق خواهد شد.

به منظور ايجاد تمرکز در امور تحقيقاتي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي و انسجام و هماهنگي هر چه بيشتر و نيز ايجاد محيطي علمي براي استادان، پژوهشگران و دانش پژو هان و استفاده از ظرفيت ها و امکانات حوزه ها و دانشگاه ها و ديگر مراکز علمي و تحقيقي کشور و انجام مبادلات علمي با مراکز فرهنگي و علمي داخل و خارج کشور به همراه افزون شدن انتظارات اقشار تحصيل کرده براي شناخت و آشنايي هر چه بيشتر معارف ديني و پيچيده شدن راه‌هاي تهاجم فرهنگي دشمن و تخصصي تر شدن موضوع تبليغ، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم عليه السلام با رويكردي حوزوي- دانشگاهي در سال 1367 تأسيس شده تا بتواند پاسخگوي نيازهاي سازمان تبليغات اسلامي در موارد مذکور بوده باشد.

سند چشم انداز پنج ساله پژوهشکده باقرالعلوم عليه السلام  

برنامه جامع پژوهشي و آموزشي پنج ساله

مهم تـريـن رئوس بـرنـامـه ي پنج سـاله :

تـنظيم و تـعريف مـحورهاي كلان پـژوهـشي و اصول راهبردي گروه هاي عـلمي و بـرنـامه ريـزي و اجراي بـرنامـه هاي آمـوزشي بـا هـدف پاسخ گويي به نيازهاي مخاطبان در حوزه هاي فرهنگ ديني با رويكردهاي اجتماعي و تربيتي در قالب مكتوب، همايشي، آموزشي، رسانه اي، هنري، توسعه و تقويت پايگاه هـاي اطلاع رسانی، پـژوهه، کتابشناسی هادي ، نور علم ، شـهرهاي ايـران و پژوهه تبلیغ مي‌باشد .

اهداف :

1-  تبيين و ارائه ي انديشه ي اسلامي متناسب با نيازهاي فكري اقشار مختلف جامعه به ويژه فرهيختگان

2-  ارائـه ي پـژوهـش هاي مـيان رشـته اي بـا نـظرداشـت عـلوم اسـلامي و انسـاني درحوزه هاي مطالعات اجتماعي، ارتباطي و تربيتي

3-  بازتوليد پيام هاي ديني و طرّاحي ارتباط مؤثر ميان تبليغ سنتي و مدرن در جهت پشتيباني علمي و تئوريك از فعاليت هاي سازمان تبليغات و كارآمدي آن در نيل به اهدافش

سياست هاي راهبردي :

1-   توسـعه و ارتـقاء فعالـيت هـا و كارآمـد سـازي گروه هاي عـلمي پـژوهشي به منظوردست يابي به جايگاه پژوهشگاه

2-  لزوم توجه خاص به آسيب شناسي موانع توسعه فرهنگ ديني و رشد تربيت ديني

3-  عمل گرايي و توجه به بهره وري فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي براي كارآيي هر چه بيشتر در توسعه فرهنگ ديني

4-  نگاه اثباتي و ايجابي به مقوله ي فرهنگي و تبليغي در كنار آسيب شناسي و نگاه سلبي به آن .

برنامه هاي راهبردي :

1-  توليد محصولات فرهنگي (مكتوب ، رسانه اي) در حوزه هاي ديني و اجتماعي براي كارگزاران فرهنگ ديني

2-  تربيت نيروهاي كارآمد با هدف تصدي مناصب فرهنگي و ايفاء نقش مديريت بهينه در عرصه فرهنگي، براي تأمين كادر پژوهشي علمي پژوهشكده

3-  سامان دهي نقد آزاد فرهنگي در حوزه هاي گوناگون رسانه ، تعليم و تربيت ، تبليغ و هنر با رويكرد ديني .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

دست‌اندرکاران سایت

No image

چگونه مقاله ارسال کنم؟

No image

چگونه مقاله بنویسم؟

مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زير است: عنوان، نام نويسنده يا نويسندگان، اطلاعات تماس، چكيده، واژگان كليدي، مقدمه، مباني نظري تحقيق، روش تحقيق، يافته‌هاي تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري و فهرست منابع.
Powered by TayaCMS