درباره ما

درباره ما

مقدمه

 پژوهشكده ي باقرالعلوم عليه السلام پس از سال ها تلاش علمي براي تحقق ماموريت پاسخ گويي به نيازهاي رو به رشد سازمان تبليغات اسلامي و جامعه ايران اسلامي در ابعاد علمي ، پژوهشي و توليد محصولات فرهنگي ديني از اواسط سال 1386 نسبت به تهيه‌ ي برنامه ی جامع آموزشي و پژوهشي پنج ساله ي اول (92-87) اقدام کرد.

مهمترين رهيافت اين برنامه، ارتقاء پژوهشكده به پژوهشگاه است و اين مهم از رهگذر ارتقاء، توسعه و تعميق فعاليت هاي پژوهشي، آموزشي، برگزاري دوره هاي آموزشي كارشناسي ارشد با هدف آماده سازي آموزش پذيران براي ورود به دوره ي دكترا در رشته هاي فرهنگ و ارتباطات ديني و تربيت ديني، محقق خواهد شد.

به منظور ايجاد تمرکز در امور تحقيقاتي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي و انسجام و هماهنگي هر چه بيشتر و نيز ايجاد محيطي علمي براي استادان، پژوهشگران و دانش پژو هان و استفاده از ظرفيت ها و امکانات حوزه ها و دانشگاه ها و ديگر مراکز علمي و تحقيقي کشور و انجام مبادلات علمي با مراکز فرهنگي و علمي داخل و خارج کشور به همراه افزون شدن انتظارات اقشار تحصيل کرده براي شناخت و آشنايي هر چه بيشتر معارف ديني و پيچيده شدن راه‌هاي تهاجم فرهنگي دشمن و تخصصي تر شدن موضوع تبليغ، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم عليه السلام با رويكردي حوزوي- دانشگاهي در سال 1367 تأسيس شده تا بتواند پاسخگوي نيازهاي سازمان تبليغات اسلامي در موارد مذکور بوده باشد.

سند چشم انداز پنج ساله پژوهشکده باقرالعلوم عليه السلام  

برنامه جامع پژوهشي و آموزشي پنج ساله

مهم تـريـن رئوس بـرنـامـه ي پنج سـاله :

تـنظيم و تـعريف مـحورهاي كلان پـژوهـشي و اصول راهبردي گروه هاي عـلمي و بـرنـامه ريـزي و اجراي بـرنامـه هاي آمـوزشي بـا هـدف پاسخ گويي به نيازهاي مخاطبان در حوزه هاي فرهنگ ديني با رويكردهاي اجتماعي و تربيتي در قالب مكتوب، همايشي، آموزشي، رسانه اي، هنري، توسعه و تقويت پايگاه هـاي اطلاع رسانی، پـژوهه، کتابشناسی هادي ، نور علم ، شـهرهاي ايـران و پژوهه تبلیغ مي‌باشد .

اهداف :

1-  تبيين و ارائه ي انديشه ي اسلامي متناسب با نيازهاي فكري اقشار مختلف جامعه به ويژه فرهيختگان

2-  ارائـه ي پـژوهـش هاي مـيان رشـته اي بـا نـظرداشـت عـلوم اسـلامي و انسـاني درحوزه هاي مطالعات اجتماعي، ارتباطي و تربيتي

3-  بازتوليد پيام هاي ديني و طرّاحي ارتباط مؤثر ميان تبليغ سنتي و مدرن در جهت پشتيباني علمي و تئوريك از فعاليت هاي سازمان تبليغات و كارآمدي آن در نيل به اهدافش

سياست هاي راهبردي :

1-   توسـعه و ارتـقاء فعالـيت هـا و كارآمـد سـازي گروه هاي عـلمي پـژوهشي به منظوردست يابي به جايگاه پژوهشگاه

2-  لزوم توجه خاص به آسيب شناسي موانع توسعه فرهنگ ديني و رشد تربيت ديني

3-  عمل گرايي و توجه به بهره وري فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي براي كارآيي هر چه بيشتر در توسعه فرهنگ ديني

4-  نگاه اثباتي و ايجابي به مقوله ي فرهنگي و تبليغي در كنار آسيب شناسي و نگاه سلبي به آن .

برنامه هاي راهبردي :

1-  توليد محصولات فرهنگي (مكتوب ، رسانه اي) در حوزه هاي ديني و اجتماعي براي كارگزاران فرهنگ ديني

2-  تربيت نيروهاي كارآمد با هدف تصدي مناصب فرهنگي و ايفاء نقش مديريت بهينه در عرصه فرهنگي، براي تأمين كادر پژوهشي علمي پژوهشكده

3-  سامان دهي نقد آزاد فرهنگي در حوزه هاي گوناگون رسانه ، تعليم و تربيت ، تبليغ و هنر با رويكرد ديني .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

قرآن کریم با استفاده از آیات خویش انسان را به‌سوی کمال سوق می‌دهد؛ پس باید بر طبق این فرمان‌ها روند زندگی را در مسیر رویش قرارداد. با بررسی و تحلیل الگوی رویش می‌توان اصلی‌ترین نقش را در خود فرد و آن جامعه جستجو کرد که ایمان را در درون خویش حس نمودند و فطرتشان علی‌رغم، القائات منفی افراد دیگر، ایشان را به این مسیر نزدیک نمودند، مانند همسر فرعون که با توجه به محیطی دور از معنویات، به دیندار شد...

پر بازدیدترین ها

No image

چگونه مقاله بنویسم؟

مقاله پژوهشي شامل اجزاي اصلي زير است: عنوان، نام نويسنده يا نويسندگان، اطلاعات تماس، چكيده، واژگان كليدي، مقدمه، مباني نظري تحقيق، روش تحقيق، يافته‌هاي تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري و فهرست منابع.
No image

دست‌اندرکاران سایت

No image

چگونه مقاله ارسال کنم؟

Powered by TayaCMS