آيت الله حسن‌زاده فقيهى پارسا است. ایشان درباره‌ی ارتباط فقه و عرفان مى‌فرمایند:

«در پيمودن سير عرفان بايد از فقه كمك گرفت. اهل عرفان تجليه، تخليه و تحليه دارند كه اولى را فقه اداره مى‌كند، امكان ندارد بشر بدون فقه باشد. از این‌رو، میان عارفان و فقيهان هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد. فقه نياز به اخلاق دارد و اخلاقيون به فقه محتاج هستند، سير و سلوك قرآنى حق است و بدون طهارت و فقه نمى‌توان به سير و سلوك صحیح دست يافت. اگر كسى حرف اختلاف بين آنان را به ميان مى‌آورد، نه سخن عارفان را درک کرده و نه سخن فقیهان را»

برگرفته از کتاب «رفتارهای انسان‌ساز»