بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

مصطفی عباسی‌مقدم *

نصره باجی **

 

بدیهی است که برای ترویج یک پیام و رسالت به راه‌‌های تبلیغی مؤثر و متناسب با مضمون آن پیام نیاز است. چه‌بسا پیام‌ها و رفتارهای سرنوشت‌ساز و مهمی که به جهت روش‌های تربیتی و تبلیغی نامناسب به فرجام نرسیده و به‌عکس، پیام‌های مخربی با روش تبلیغ مناسب به هدف خود رسیده است. دانستن روش‌های پیامبران دربارة ابلاغ پیام و رسالت الهی، از این حیث حائز اهمیت است که این روش‌ها با هدف و محتوای دعوتشان تناسب کامل داشته و تحت‌نظر و هدایت الهی تحقق یافته‌اند؛  بنابر‌این دینداران حقیقت‌جو می‌توانند با اعتماد کامل از آنها بهره برند.

در میان پیامبران الهی، حضرت نوح علیه السلام جایگاهی ویژه‌ای در امر تربیت انسان و تبلیغ رسالت الهی دارد. طی بررسی‌‌های این مقاله، دعوت چهره‌‌‌به‌چهره و نهان یا آشکار، بیان صریح عقاید، مداومت در تبلیغ، بهره‌برداری از تمام فرصت‏ها و شیوه‏ها، نصیحت و خیرخواهی، عدم درخواست مزد، پرهیز از نومیدى و یأس، آزادمنشی در دعوت، برخورد استدلالى و منطقى، یادآورى نعمت‏هاى الهی، روش تبشیر و انذار، روش جدال احسن، پاسخ آرام و منطقى به شبهات و تهمت‏ها، برخی از روش‌های تبلیغی این پیامبر الهی را تشکیل می‌‌دهند که در این پژوهش سعی در کشف و تبیین آنها شده است.

 واژگان کلیدی: نوح، قرآن، تبلیغ، شیوه.

 

پی‌نوشت‌ها

* استادیار دانشگاه کاشان. Email: abasi1234@gmail.com.

** دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان. Email: baji.nasra@yahoo.com.

 

 برای دانلود متن کامل این مقاله به پیوست مراجعه نموده یا اینجا کلیک نمایید.

 

التحقيق في أساليب التبليغ لنبي الله نوح علیه السلام رؤية قرآنية

مصطفى عباسي مقدم * / نصره باجی

 

 

من الواضح؛ ضرورية وجود أساليب تبليغ مؤثّرة لنشر رسالة، ومطابقة شلما يحتويها الرسالة، وكم من رسائل وسلوكيات مهمّة ومؤثّرة لم تصل إلى أهدافها بسبب الأساليب التربوية غير المناسبة، وبالعكس توجد رسائل فاسدة وصلت إلى أهدافها لأجل الأساليب المناسبة. فمعرفة أساليب الأنبياء علیه السلام في تبليغ الرسالة الإلهية تحذو أهمية فائقة نظراً للتناسب التامّ بين تلك الأساليب مع محتوا دعواتهم، وقد حقّقوا ذلك تحت رعاية الله وإرشاداته، وبالتالي يمكن للمتديّنين المطالبين للحقيقة استخدام تلك الأساليب مع الثقة الكاملة.

ولنبي الله نوح علیه السلام مكانة خاصة بين الأنبياء علیهم السلام في خصوص تربية الإنسان وتبليغ الرسالة الإلهية. وقد تمّ البحث في هذه المقالة: الدعوة المباشرة، الدعوة السرية والجهرية، البيان الواضح للعقائد، الدوام في التبليغ، استخدام جميع الفُرص والأساليب، النصيحة وحسن النية، عدم طلب الأجرة، الابتعاد عن اليأس، الحرية في الدعوة، المواجهة بالدلائل العقلية، التذكير بالنعم الإلهية، أسلوب التبشير والإنذار، أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، الإجابة الهادئة والمنطقية بالشبهات والتّهمات، وكذلك قد حاولت هذه المقالة إلى كشف وبيان بعض أساليب التبليغ لنبي الله نوح علیه السلام.

الكلمات المفتاحية: نوح، القرآن، التبليغ، الأسلوب.

 

*. معاون أستاذ الجامعة في كاشان. Abasi1234@gmail.com

 

Techniques for preaching according to the Noah prophetic practices based on Quran

 

Mostafa Abbasi Moghaddam*; Nusra Baji**

 

The main purpose of this research is to explain and evaluate internet and social networks opportunities and challenges for social education. The questions of the research are proposed as follows: what is the relation between internet and social networks and social education? What are internet and social networks opportunities and challenges for social education? The research uses a critical-descriptive and quantitative content analysis method. The results show that the most important opportunities for social education in internet and social networks include: encouraging the users to participate in useful social contributions, passing through geographical boundaries and knowing different people, societies, and cultures, creation and promotion of collective wisdom, freedom of beliefs and ideas, and exercising social skills. The main threats also include: increasing social isolation and lowering actual social relations with parents, friends and relatives, priority of “identity creation” aspect of internet and social networks over its “identity making” aspect, making virtual intimate relations, threatening face-to-face relations, promotion of pornography, and disregarding the privacy.

Keywords: opportunities, challenges, internet threats, social networks, social education.

 

*. Assistant Professor in Kashan University.

** . PhD student of Quranic Sciences and Hadith in Kashan University.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

سیرۀ اخلاقی رفتاری امام حسین (علیه السلام) و یارانش در جریان واقعۀ کربلا: (الگو و معیاری اخلاقی- رفتاری برای یک زندگی معنادار)

سیرۀ اخلاقی رفتاری امام حسین (علیه السلام) و یارانش در جریان واقعۀ کربلا: (الگو و معیاری اخلاقی- رفتاری برای یک زندگی معنادار)

ویژگی‌های زندگی معنادار نیز در سیرة امام علیهم السلام عمق داشتن و مهم بودن زندگی، هدف‌مداری، خودآگاهی و داشتن تصویری شفاف از اعمال خویش، اخلاقی بودن و رعایت ارزش‌ها و اصول اخلاقی در زندگی و بهره‌مندی از انسجام اخلاقی است؛ موفقیت‌آمیز بودن زندگی و نیل به برخی توفیقات در زندگی و خداباوری یا دین‌دار بودن زندگی ایشان و یارانش، نمود چشمگیری داشته و شواهد بسیاری برای آن وجود دارد؛ بنابراین امام علیه السلام و یاران باوفایش، الگوها و قهرمانان همیشگی زندگی معنادار هستند.
بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

در میان پیامبران الهی، حضرت نوح (علیه السلام) جایگاهی ویژه‌ای در امر تربیت انسان و تبلیغ رسالت الهی دارد. طی بررسی‌‌های این مقاله، دعوت چهره‌‌‌به‌چهره و نهان یا آشکار، بیان صریح عقاید، مداومت در تبلیغ، بهره‌برداری از تمام فرصت‏ها و شیوه‏ها، نصیحت و خیرخواهی، عدم درخواست مزد، پرهیز از نومیدى و یأس، آزادمنشی در دعوت، برخورد استدلالى و منطقى، یادآورى نعمت‏هاى الهی، روش تبشیر و انذار، روش جدال احسن، پاسخ آرام و منطقى به شبهات و تهمت‏ها، برخی از روش‌های تبلیغی این پیامبر الهی را تشکیل می‌‌دهند که در این پژوهش سعی در کشف و تبیین آنها شده است
واكاوي مسئله جواز اقناع اندیشه مخاطب در تبلیغ دینی ناظر به منابع فقهي

واكاوي مسئله جواز اقناع اندیشه مخاطب در تبلیغ دینی ناظر به منابع فقهي

اقناع، فرایندی ارتباطی است که هدف اساسی آن، انتقال محتوا با تأثیرگذاری بر مخاطب است. بر اساس تعاریف، تبیین‌ها و شیوه‌های اقناعی موجود که برخاسته از دنیای غرب است و با اذعان برخی از اندیشمندان عرصه ارتباطات، تأثیرگذاری اقناعی در بسیاری از موارد در وضعیتی تحمیلی و با فریب اقناعی حاصل می‌شود.
بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی در مجموعۀ تلویزیونی «ماه‌‌عسل»؛ با تأکید بر سواد رسانه‌‌ای

بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی در مجموعۀ تلویزیونی «ماه‌‌عسل»؛ با تأکید بر سواد رسانه‌‌ای

هدف اصلی پژوهش حاضر، بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی (شامل مؤلفه‌‌های سبک زندگی اسلامی) در مجموعۀ ‌‌تلویزیونی ‌‌«ماه‌‌ عسل» و نیز تحلیل میزان تأثیر این مجموعه بر ارتقای سطح سواد رسانه‌‌ای مخاطب است.
چیستی، چرایی و ضرورت سواد رسانه‌ای برای مبلغان

چیستی، چرایی و ضرورت سواد رسانه‌ای برای مبلغان

زندگي بشر در دنياي معاصر، محصور رسانه‌ها واقع شده كه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار انتقال، به‌طور مداوم ساختار وجودي مخاطبان را هدف قرار داده‌اند؛ در این راستا با توجه به جنگ نرم، مبلغان ديني ناگزيرند جهت نشر معارف اسلامي به سواد ‌رسانه‌ای مجهز شوند.

پر بازدیدترین ها

چیستی، چرایی و ضرورت سواد رسانه‌ای برای مبلغان

چیستی، چرایی و ضرورت سواد رسانه‌ای برای مبلغان

زندگي بشر در دنياي معاصر، محصور رسانه‌ها واقع شده كه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار انتقال، به‌طور مداوم ساختار وجودي مخاطبان را هدف قرار داده‌اند؛ در این راستا با توجه به جنگ نرم، مبلغان ديني ناگزيرند جهت نشر معارف اسلامي به سواد ‌رسانه‌ای مجهز شوند.
واكاوي مسئله جواز اقناع اندیشه مخاطب در تبلیغ دینی ناظر به منابع فقهي

واكاوي مسئله جواز اقناع اندیشه مخاطب در تبلیغ دینی ناظر به منابع فقهي

اقناع، فرایندی ارتباطی است که هدف اساسی آن، انتقال محتوا با تأثیرگذاری بر مخاطب است. بر اساس تعاریف، تبیین‌ها و شیوه‌های اقناعی موجود که برخاسته از دنیای غرب است و با اذعان برخی از اندیشمندان عرصه ارتباطات، تأثیرگذاری اقناعی در بسیاری از موارد در وضعیتی تحمیلی و با فریب اقناعی حاصل می‌شود.
بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی در مجموعۀ تلویزیونی «ماه‌‌عسل»؛ با تأکید بر سواد رسانه‌‌ای

بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی در مجموعۀ تلویزیونی «ماه‌‌عسل»؛ با تأکید بر سواد رسانه‌‌ای

هدف اصلی پژوهش حاضر، بازشناسی مؤلفه‌‌های تربیتی-دینی (شامل مؤلفه‌‌های سبک زندگی اسلامی) در مجموعۀ ‌‌تلویزیونی ‌‌«ماه‌‌ عسل» و نیز تحلیل میزان تأثیر این مجموعه بر ارتقای سطح سواد رسانه‌‌ای مخاطب است.
بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

بررسی شیوه‌های تبلیغی حضرت نوح بر اساس نگرش قرآن

در میان پیامبران الهی، حضرت نوح (علیه السلام) جایگاهی ویژه‌ای در امر تربیت انسان و تبلیغ رسالت الهی دارد. طی بررسی‌‌های این مقاله، دعوت چهره‌‌‌به‌چهره و نهان یا آشکار، بیان صریح عقاید، مداومت در تبلیغ، بهره‌برداری از تمام فرصت‏ها و شیوه‏ها، نصیحت و خیرخواهی، عدم درخواست مزد، پرهیز از نومیدى و یأس، آزادمنشی در دعوت، برخورد استدلالى و منطقى، یادآورى نعمت‏هاى الهی، روش تبشیر و انذار، روش جدال احسن، پاسخ آرام و منطقى به شبهات و تهمت‏ها، برخی از روش‌های تبلیغی این پیامبر الهی را تشکیل می‌‌دهند که در این پژوهش سعی در کشف و تبیین آنها شده است
سیرۀ اخلاقی رفتاری امام حسین (علیه السلام) و یارانش در جریان واقعۀ کربلا: (الگو و معیاری اخلاقی- رفتاری برای یک زندگی معنادار)

سیرۀ اخلاقی رفتاری امام حسین (علیه السلام) و یارانش در جریان واقعۀ کربلا: (الگو و معیاری اخلاقی- رفتاری برای یک زندگی معنادار)

ویژگی‌های زندگی معنادار نیز در سیرة امام علیهم السلام عمق داشتن و مهم بودن زندگی، هدف‌مداری، خودآگاهی و داشتن تصویری شفاف از اعمال خویش، اخلاقی بودن و رعایت ارزش‌ها و اصول اخلاقی در زندگی و بهره‌مندی از انسجام اخلاقی است؛ موفقیت‌آمیز بودن زندگی و نیل به برخی توفیقات در زندگی و خداباوری یا دین‌دار بودن زندگی ایشان و یارانش، نمود چشمگیری داشته و شواهد بسیاری برای آن وجود دارد؛ بنابراین امام علیه السلام و یاران باوفایش، الگوها و قهرمانان همیشگی زندگی معنادار هستند.
Powered by TayaCMS