نکته ها

نکته ها

باسمه تعالی

مطالب حاضر بر گرفته از کتاب گُهربار و دلنشین «نامه‌ها برنامه‌ها» اثر علامّه حسن‌زاده( دامت افاضاته) است که هر نکته دری بسوی قرب الهی است.

نكته: تا دهن بسته نشد دل باز نمي‌شود. از سيِد كائنات( صلي الله عليه وآله وسلم) روايت است كه چون فرزندان و نبيره‌هاي آدم( عليه‌السلام) بسيار شدند در نزد وي سخن مي‌گفتند و وي ساكت بود، گفتند: اي پدر چه شد شما را كه سخن نمي‌گويي؟ گفت: اي فرزندان چون خدا جل‌جلاله مرا از جوارش به بيرون فرستاد با من عهد كرد و گفت: گفتارت را كم كن تا به جوار من بر‌گردي.

نكته: ظاهرت بايد طاهر باشد تا تواني ظاهر قرآن را مس كني و باطنت بايد پاك باشد تا تواني باطنش را دريابي( لا يمسّه الا المطهّرون).

نكته: اصل اين است كه ديدۀ دل ملكوت را بنگرد چنانكه ديدۀ سر مُلك را، در اين شگفت نيست، شگفت در نديدن است كه ديدگان را بايد درمان كرد.

نكته: از دنيا چشم پوشيدن هنر نيست از دنيا و آخرت چشم پوشيدن هنر است.

نكته: هر كس زارع و مزرعۀ خود است و نيتها و اعمالش بذرهايش، بنگر تا در مزرعه خويش چه مي‌كاري و در قول رسول( ‌صلي الله عليه و‌اله و سلم) الدنيا مزرعة الآخرة، تدبر كن.

نكته: ايمان آوردن به منزلت مُلك مناسب براي زرع تحصيل كردن است و عمل به شرائط آن بمثابت بذر افشاندن ( انّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات).

نكته: جزا نفس عمل است( و لا تُجزون الّا ما كنتم تعملون).

نكته: تا گم نشدي چيزي در تو پيدا نشود.

نكته: آنکه اصطلاحات انباشته را علم دانست، فقد استسمن ذا ورم یعنی خیز افتاده پندارد که رستم دستان است.

  • برو ای خواجه خود را نیک بشناسکه نبود فربهی مانند آماس

بدان که بدن از نعمت­های بزرگ الهی است باید قدر این نعمت را دانست، مبادا بر اثر کفران چنین متاع گران‌بها به رایگان از دست برود. بدن وسیله ترقی و تعالی روان است، به مَثَل چون مرکبی است که روان بدان به وصول مقصد نائل می‌گردد ( کلوا و اشربوا و لا تسرفوا).

برادرم خلوت شب را بخصوص در وقت سحر از دست ندهد( و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا).

خویشتن را باش و پا در کفش این و آن نکن وگرنه جهان با این فراخی بر وی تنگ می­شود. بدان ه کثرت عمل ملاک تقرب نیست بلکه تفک و تعقل می­باید. و بدان که از آنسوی بخل و امساک نیست تا ندهند، بلکه از این جانب کوتاهی است که نمی‌گیرند، لذا تعبیرات الهی را می­بینی که از آنسوی می­فرماید( یُحبهم و یحبونه) و از این سوی می‌فرماید( نسوا الله فنسیهم. و لا تکونوا کالذین نسوا الله فأنسیهم انفسهم) .

مواظب باش که بی‌طهارت نباشی و بدان که با حالت جنابت خوابیدن کراهت دارد و هر وقت که وضو گرفتی تا برایت مقدور است دو رکعت نماز بخوان و از خدای متعال قرب و حضور طلب کن که مستجاب است و می‌تواند دو رکعت‌های بعد از وضوها را به‌جای نوافل یومیه قرار داد.

اکثر مردم بی‌دردند و باید هم باشند که( کلّا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون)، ( اکثرهم لا یعقلون)، ( و لکن اکثرهم لا یعلمون)، ( و لا تجد اکثرهم شاکرین). با دردمندان باش اگر چه کم‌اند و باید هم کم باشند ( و )قلیل ما هم و قلیل من عبادی الشکور و جاء رجل من اقصی المدینه.

برادرم وقت چندان نمانده است ابدت را دریاب به قول جناب خواجه حافظ:

  • صد مُلکِ دل به نیم نظر می­توان خریدخوبان در این معامله تقصیر می­کنند

بیندیش که اگر کسی به دست خود چشم‌هایش را کور کرده است و به فرض در این نشئه، ابدی باشد در ظلمت نابینایی چه حالتی برایش خواهد بود، آنکه دلش را در اینجا به اِتباع شهوات نفسانی کور کرده است و ابدی که در پیش دارد و آنهم از صفات رذیله خود و آتش‌های درونی خود در عذاب باشد و از کرده‌های خود در جهنم بسر ببرد چگونه خواهد بود؛ اعاذنا الله من شرور انفسنا. در آیه کریمه( و من کان فی هذه اعمی فهو فی الخره اعمی و اضل سبیلا) درست تدبر کن.

Powered by TayaCMS