معنا و اهمیت «مراقبت» نزد مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم

معنا و اهمیت «مراقبت» نزد مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم

و در حدیث یمانی آمده است: «از ما نیست آن کسی که هر روز خود را مورد محاسبه قرار ندهد». سید مهدی بحر العلوم درباره «مراقبت» چنین نقل کرده‌اند:

«و آن عبارت از این است که سالک مدام به خود توجه نماید و در همه حال ملتفت نفس خود باشد که از آنچه خود را متعهد نموده و بر آن عزم کرده است تخلف ننماید، و این امر امکان‌پذیر نباشد مگر آنکه ساعتی را از شب یا روز با خود خلوت نماید، ببیند آیا نفس او در پیمانی که بسته، خیانت نموده است یا خیر؟ پس اگر به میل او بود بیش از پیش بر این حال ادامه دهد وگرنه آن را سرزنش نماید و هر گاه تکرار شود آن را عقاب نماید ... تا جایی که گفته شده است کسی در مکانی که خود را محاسبه می‌نمود، تازیانه‌ای نهاده بود و گه‌گاه خود را با تازیانه می‌نواخت».

این «مراقبت» نوعی یادآوری و تنبه است برای نفس که تخطی ننماید و از حدود نگذرد.

                                                                                                            برگرفته از آیت‌الحق

Powered by TayaCMS