حقیقت عرفان و نتیجه سلوک: رؤیت ذل عبودیت

حقیقت عرفان و نتیجه سلوک: رؤیت ذل عبودیت

یکی از مراتب سلوک، مرتبه «علم» است و آن‌چنان است که به سلوک علمی و برهان فلسفی، ذلت عبودیت و عزت ربوبیت را ثابت نماید و این، یکی از لُباب معارف است که در علوم عالیه و حکمت متعالیه به‌وضوح پیوسته که جمیع دارِ تحقق و تمام دایره وجود، صرف ربط و فقر ‌محض است. عزت و ملک و سلطنت، مختص به ذات مقدس کبریاست و احدی را از حظوظ عزت و کبریا نصیبی نیست و ذل عبودیت و فقر در ناصیه هر یک ثبت و در حاق حقیقت آن‌ها ثابت است. حقیقت عرفان و شهود و نتیجه ریاضت و سلوک، رفع حجاب از وجه حقیقت و رؤیت ذل عبودیت و اصل فقر و تَدَلّی در خود و همه موجودات است. دعای منسوب به سید کائنات(صلی الله علیه و آله): اللهم ارنی الاشیا کما هی شاید اشاره به همین مقام باشد؛ یعنی خواهش مشاهده ذل عبودیت که مستلزم شهود عز ربوبیت است.

 

برگرفته از آداب‌الصلوه

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

معنا و اهمیت «مراقبت» نزد مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم

معنا و اهمیت «مراقبت» نزد مرحوم سیدمهدی بحرالعلوم

سالک مدام به خود توجه نماید و در همه حال ملتفت نفس خود باشد که از آنچه خود را متعهد نموده و بر آن عزم کرده است تخلف ننماید...
سراج سالکان

سراج سالکان

نکته ها

نکته ها

Powered by TayaCMS