از جمله لوازم سلوک عرفانی: دائم الوضوء بودن و تسریع در غسل‌ واجب

از جمله لوازم سلوک عرفانی: دائم الوضوء بودن و تسریع در غسل‌ واجب

فرزند مرحوم علامه محمدحسین طهرانی از پدر بزرگوار خود چنین نقل می‌کنند:

مرحوم علامه به دائم الوضوء بودن و انجام غسل‌های مستحب تأکید می‌فرموده و آن را جزء لوازم سلوک می‌دانستند. دربارة غسل‌های واجب نیز سفارش زیادی داشتند که هر چه زودتر انجام شود. ایشان می‌فرمودند: «حال حدث اکبر، حال سنگینی است و سالک باید حتی‌المقدور هر چه زودتر با غسل، خود را از آن پاک کند؛ به‌خصوص خوابیدن با حال جنابت که سنگینی و خستگی زیادی بر نفس وارد می‌کند. مرحوم حضرت آقای قاضی حال جنابت را حال بسیار سنگینی می‌دانستند و می‌فرمودند: سالک باید هر چه سریع‌تر خود را از این حالت خارج کند. لذا خود ایشان برای غسل جنابت صبر نمی‌کردند تا به حمام عمومی رفته و غسل کنند، بلکه در همان منزل و در کنار اطاق حوله‌ای پهن کرده، روی حولی می‌ایستادند و طبق سنت با آفتابة آبی غسل می‌نمودند».

 

برگرفته از نور مجرد

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

اشعار آیت‌الله قاضی درباره توصیه‌های معنوی - عرفانی

اشعار آیت‌الله قاضی درباره توصیه‌های معنوی - عرفانی

مرحوم قاضی گاه و بیگاه بیک باره غیبشان می‌زد و به هر کجا که احتمال می‌دادیم آنجا باشند، به مسجد کوفه و سهله، مراجعه می‌کردیم. ولی ایشان را نمی‌یافتیم. اما پس از چند روز بدون مقدمه پیدا می‌شدند و بار دیگر مجالس بحث‌های اخلاقی ما شروع می‌شد...
نکته ها

نکته ها

Powered by TayaCMS