شناخت لیاقت های کودک

شناخت لیاقت های کودک

می‌گویند: انیشتین دانشمند بزرگ و فیزیکدان عصر حاضر، در کلاس های ابتدایی چهره درخشانی نداشت، ولی در سال های بعد، استعداد شگرف و مخفی مانده خود را بروز داد.

به ملکشاه سلجوقی خبر رسید که قیصر روم در صدد تسخیر بغداد است. ملکشاه با ارتش منظم خود به سوی مرز ایران حرکت کرد. خواجه نظام الملک روزی از ارتش سان می دید که ناگاه قیافه سربازی کوتاه قد، توجه او را به خود جلب کرد. دستور داد که او را از صف بیرون کنند. او تصور کرده بود که از آن سرباز کوتاه قد، کاری ساخته نیست. ملکشاه به خواجه گفت: چه می دانی؟ شاید همین سرباز قیصر را اسیر کند.

اتفاقاً مسلمانان در این نبرد پیروز شدند و قیصر روم به دست همین سرباز اسیر گردید.

مربی یا پدر و مادر موفق، آنهایی هستند که از شاگرد و یا کودک خود شناخت خوبی داشته باشند؛ استعدادهای آنها را بیابند و زمینه شکوفایی آن را فراهم کنند. چون خداوند در هر کس استعداد خاصی را قرار داده است که شخص با شکوفایی آن استعداد به توفیق دست خواهد یافت.

24) رمز پیروزی مردان بزرگ، ص 10. بذرافشان

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید به او مستقیماً نگویید...
قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

در بعضی اخلاقیات بچه‌ها، گاهی فسادی پیش می‌آید و این پیش میرود و مادر باید قاطعیت داشته و جراحی کند، مثلا می‌بیند فرزندش دیرآمده و در وسایل او عکس و علایمی میبیند که...
عشق و محبت (میزان محبت به فرزند)

عشق و محبت (میزان محبت به فرزند)

محبت خود را ارزان به بچه نفروشید؛ چون اگر هر چه محبت داشتید به صورت رایگان به بچه دادید، بچه از محبت شما وازده می‌شود...
فرزند نتيجه دعا

فرزند نتيجه دعا

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

من بچه را چه طوری تربیت کنم تا منظم شود و روی برنامه پیش برود! شما خودتان را منظم کنید، بچه خودش خودبه‌خود منظم می‌شود.
Powered by TayaCMS