معرفی کتاب جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم

معرفی کتاب جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم

نویسنده کتاب جایگاه فلسفی اخلاق در تحلیل فیلم( با تاکید بر دیدگاه میانه‌رو) جواد امین جندقی است؛ این کتاب توسط پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این کتاب شامل چهار فصل است. عناوینی همچون پیش‌فرض‌ها و زمینه‌ها، ارزش و ارزش‌شناسی، نسبت فیلم با اخلاق و نسبت جنبه اخلاقی با جنبه زیبا شناسی فیلم  فصل‌های این کتاب است.

پرسش اصلی در پژوهش حاضر، این است که آیا قبح اخلاقی یک فیلم را می‌توان با ضعف زیباشناختی و هنری آن یکسان دانست و بر این اساس، از منظر زیباشناختی، فیلم دارای قبح اخلاقی را فیلمی ضعیف توصیف کرد؟ به سخنی دیگر، آیا میان قبح اخلاقی فیلم و ارزش زیباشناختی آن نسبت فلسفی برقرار است؟ برای نمونه، آیا فیلم «تولد یک ملت» (۱۹۱۵) ساخته گریفیث" را تنها به این دلیل که سیاه پوستان را با تصویری منفی نشان می دهد و نژادپرستی را ترویج می دهد، می توان از منظر زیباشناختی دارای ضعف و نقص دانست؟ اگر جواب مثبت باشد، آیا این قبح اخلاقی، ضعف زیباشناختی است؟ یا تنها می توان یک اثر را مورد ارزیابی اخلاقی قرار داد، بدون اینکه قبح را همان ضعف زیباشناختی دانست؟ جریان‌ها و رویکردهای مختلف فلسفی پاسخ های متفاوتی را در این باره ارائه کرده‌اند. در این نوشتار، این پرسش با تأکید بر دیدگاه «اخلاق گرایی میانه رو» که یکی از جریان‌های معاصر فلسفی است، بررسی می‌شود.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

رفتارهای انسان‌ساز

رفتارهای انسان‌ساز

کتاب رفتارهای انسان‌ساز که دربردارنده مطالبی ارزنده و مفید از زندگی علما و بزرگان است که در دو جلد منتشر شده است.
دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرةالمعارف صحابه شرح‌حال صحابه پیامبر اعظم (ص) را موردبررسی و کنکاش قرار داده و در تمام مطالب از آدرس‌دهی دقیق و از منابع متقن استفاده کرده است...
مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

این اثر به شرح‌حال 300 تن از فقیهان، عالمان، نویسندگان، شهیدان و استادان سده‌‌های سیزده، چهارده و پانزده هجری، از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل اختصاص دارد. این اثر توسط گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم (ع) تدوین شده است.
معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب از «مقدمه و سه بخش: کلیات، معرفت حصولی به نفس (علم‌النفس) و معرفت حضوری به نفس» گردآوری شده که هر بخش دارای فصولی است...
Powered by TayaCMS