معرفی کتاب آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان

معرفی کتاب آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان

نویسنده کتاب آلودگی و گنهکاری ذاتی انسان مصطفی حسینی است. این کتاب را پژوهشکده باقرالعوم(ع) منتشر کرده است. این کتاب شامل سه فصل است.

در مقدمه کتاب آمده است که اعتقاد به اینکه گناه منشأ اصلی پلیدی انسان و فرود آمدن مصائب بر او در جهان است، در میان اقوام باستان نیز مطرح بوده است. دیدگاه وجود گناه در ذات آدمی از آغاز تولد به صورت منسجم‌تر در میان متفکران مسیحی با عنوان آموزة گناه نخستین مطرح شد؛ طبق الهيات رایج مسیحی، آدم که نخستین انسان بود، با گناه خود، تقدس و عدالت اولیه را که از خدا دریافت کرده بود، از دست داد و این مسئله همه انسانها را شامل می‌شود؛ یعنی آدم و حوا سرشتی را به اولاد خود منتقل کردند که با گناه نخستین آنان تباه شده بود؛ بنابراین، همه از تقدس و عدالت نخستین محروم شدند. این محرومیت گناه ذاتی خوانده می‌شود. پس، در نتیجه گناه ذاتی، قوای انسان تضعیف شده و او در معرض جهل، رنج و مرگ قرارگرفته است و به گناه گرایش دارد؛ بنابراین، گناه اصلی همراه با سرشت انسان، با تولد، و نه با تبعیت، منتقل می‌شود. همه مسیحیان نیز وضعیت نابهنجار انسان سقوط کرده و سستی و بیماری قوای انسان و گرایش او را به بدی و زشتی می‌پذیرند.

اما از دیدگاه اسلام بیشتر دلایل، پاکی و آلوده نبودن سرشت انسان را نشان می‌دهد. متکلمان و صاحب نظران مسلمان نیز دربارة ماهيت وذات انسان با توجه به ادلة عقلی ونقلی موجود درباره پاکی ذات انسان به پاک سرشتی انسان معتقدند، ولی برخی آیات و روایات نیز وجود دارند که در نگاه ظاهری، با دلایل آلوده نبودن، متعارض به نظر می‌رسند؛ مانند مباحثی درباره انتقال پلیدی از والدین به اولاد که مباحث و گفتگوهای بسیاری را به دنبال داشته است.

کتاب پیش روی شما خواننده گرامی، مطالعه تطبیقی گناه ذاتی از کاتولیک و آلودگی ذاتی در اسلام است که در آن تلاش شده است مهمترین نشان دهنده آلودگی و ناپاکی اولية ذات انسان است، بیان و سپس به شبهات و ایرادات آن پرداخته شود. در این کتاب در چهار قسمت به بیانی ذاتی و نیز آموزه گناه ذاتی در مسیحیت و نقدها و پاسخ‌های علمی کلامی به دیدگاه اسلام با نگاهی نو و محققانه با استفاده از منابع معتبر پرداخته شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

رفتارهای انسان‌ساز

رفتارهای انسان‌ساز

کتاب رفتارهای انسان‌ساز که دربردارنده مطالبی ارزنده و مفید از زندگی علما و بزرگان است که در دو جلد منتشر شده است.
دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرةالمعارف صحابه شرح‌حال صحابه پیامبر اعظم (ص) را موردبررسی و کنکاش قرار داده و در تمام مطالب از آدرس‌دهی دقیق و از منابع متقن استفاده کرده است...
مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

این اثر به شرح‌حال 300 تن از فقیهان، عالمان، نویسندگان، شهیدان و استادان سده‌‌های سیزده، چهارده و پانزده هجری، از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل اختصاص دارد. این اثر توسط گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم (ع) تدوین شده است.
معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب از «مقدمه و سه بخش: کلیات، معرفت حصولی به نفس (علم‌النفس) و معرفت حضوری به نفس» گردآوری شده که هر بخش دارای فصولی است...
Powered by TayaCMS