معرفی کتاب «رزق و روزی؛ از دیدگاه قرآن و حدیث»

معرفی کتاب «رزق و روزی؛ از دیدگاه قرآن و حدیث»

نويسنده کتاب رزق و روزي (از ديدگاه قرآن و حديث) علي متين است. اين کتاب توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بين‌الملل و به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

اين کتاب تلاشي است که علي متين در پاسخگويي به پرسش از فلسفه رزق و پرده برداشتن از راز روزي برداشته است. علي متين در اين کتاب اهدافي همچون دست يافتن به پاسخ‌هاي مناسب و شايسته در قبال سوال‌ها و ابهام‌هاي موجود در بحث رزق و روزي از ديدگاه قرآن و حديث، مطرح کردن بحث «رزق و روزي» به صورت مستقل و جداگانه با توجه به زواياي گوناگون بحث، تا بتوان هنگام نياز به راحتي بدان مراجعه کرده و مباحث مورد نياز را ملاحظه کرد و پرداختن به مباحثي که از آنها غفلت شده و کمتر در کانون توجه بوده‌اند را دنبال مي‌کند.

نگارنده سعي دارد در اين اثر بيشتر به مباحثي بپردازد که کمتر به آنها توجه شده است؛ همچون: تاثير دعا در افزايش روزي و تحليل آن، رزق و روزي معنوي و اهميت آن، غذاي روح و غذاي جسم، علت و فلسفه وسعت و تنگي رزق و روزي بندگان، واسطه فيض بودن ائمه (ع) و . . .

نويسنده در فصل اول با عنوان «رزق در لغت و مصاديق و اوصاف قرآني رزق» به بررسي واژه «رزق» در لغت، کاربرد واژه «رزق» در قرآن کريم، وجوه و مصاديق رزق در گستره آيات و وجوه و مصاديق رزق در گستره روايات مي‌پردازد تا در فصل دوم به برخي از مصاديق و اوصاف روايي رزق برسد.

در فصل دوم مباحثي همچون رزق حلال و حرام و استناد آن دو به خداوند، روزي حلال و حرام از ديدگاه روايات، روزي حلال و اهميت آن از ديدگاه روايات، لزوم پرهيز از لقمه حرام و اثرات لقمه حرام مي‌پردازد. بررسي و تحليل صفت رزاقيت خداوند در فصل سوم برجسته شده است که از رزق و روزي و رابطه موجودات با خداي متعال، رزاقيت خداوند متعال، انطباق و تناسب رزق با مرزوقين، اهميت غذاي روح، خاستگاه رزق در آيات و روايات، ضمانت روزي از ناحيه پرودگار هستي، ضمانت روزي از ديدگاه آيات، نقد بر رزق و روزي از ناحيه خداوند، چرا تقدير روزي محدود، سازگاري تقدير روزي وتلاش، دستيابي حتمي به روزي مقدر و بهترين ميزان بهره‌مندي از مواهب الهي سخن به ميان آورده است.

در فصل چهارم به وسايل فيض الهي اشاره شده است و ائمه (ع) وسايط فيض الهي، طريق اول: امام واسطه فيض الهي، طريق دوم: ائمه: علت غايي آفرينش مورد بحث قرار گرفته‌اند.

فصل پنجم انسان و طلب روز و روزي نام دارد که بر اهميت کار، کوشش و تلاش، جايگاه طلب رزق و روزي، نکوهش تنبلي و بيکاري، گريزان بودن از طلب رزق و پيامدهاي آن، اعتدال و رزق و روزي، دعا و طلب رزق و روزي، توکل و رزق و روزي، توکل و تلاش مهمترين وظايف انسان در برابر رزق و روزي اشاره مي‌کند.

همچنين فصل ششم نيز در ادامه مباحث مطروحه در فصول پيشين وسعت و تنگي رزق و روزي و اسباب آن را مورد توجه قرار داده است که در اين عنوان کلي به زير عنوان‌هاي فلسفه و تنگي رزق بندگان، افزايش و نقصان رزق و روزي و سنت‌هاي الهي، فراخ دستي، تهي دستي و مصلحت بندگان، عوامل افزايش رزق و روزي و عوامل کاستي و نقصان روزي بپردازد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
رفتارهای انسان‌ساز

رفتارهای انسان‌ساز

کتاب رفتارهای انسان‌ساز که دربردارنده مطالبی ارزنده و مفید از زندگی علما و بزرگان است که در دو جلد منتشر شده است.
دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرةالمعارف صحابه شرح‌حال صحابه پیامبر اعظم (ص) را موردبررسی و کنکاش قرار داده و در تمام مطالب از آدرس‌دهی دقیق و از منابع متقن استفاده کرده است...
مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

این اثر به شرح‌حال 300 تن از فقیهان، عالمان، نویسندگان، شهیدان و استادان سده‌‌های سیزده، چهارده و پانزده هجری، از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل اختصاص دارد. این اثر توسط گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم (ع) تدوین شده است.
Powered by TayaCMS