فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان

فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان
ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة
نگارش مقاله برای فصلنامه علمی تخصصی آیت بوستان(پژوهش نامه معارف حسینی)
امام حسین(ع) کشتی نجات و چراغ هدایت گر راه مسلمین است. قیام امام حسین(ع) یک قیام مقدس است؛ چرا که این قیام برخاسته از روح دین و روح آزاداندیش و پاک پیامبر(ص) بود. عاشورا نه فقط یک واقعه تاریخی بود که در هزار و اندی سال پیش اتفاق افتاد، بلکه جریانی اثربخش و نقش آفرین در طول تاریخ بشریت است، که می تواند به زندگی انسان تحرک و پویایی ببخشد و چشم اندازهای نوینی را در سیاست و حکومت ارائه دهد. اگر قرآن وظیفه هدایت انسان را دارد و مظاهر حق و باطل را نمایان می سازد، پس جریان عاشورا در واقع تفسیر عملی قرآن است، چراکه عاشورا نقطه تلاقی حق و باطل است.
با توجه به اهمیت و تاثیر عاشورا و امام حسین (ع) در جوامع بشری به ویژه جامعه امروز اسلام ،جمعی از فرهیختگان صاحب قلم و اندیشمند با نیتی الهی بر آن شدند، که انتشار فصلنامه آیت بوستان-پژوهش نامه اختصاصی معارف حسینی-را با رویکردی علمی و پژوهشی در گام نخست برای مخاطبان داخل کشور و در گام بعدی برای دنیای اسلام و همه بشریت با رویکردی علمی آغاز نمایند.
از همه اهالی قلم و نویسندگان اندیشمند درخواست می گردد، که  با ارسال مقاله با رویکردی پژوهشی پیرامون ابعاد مختلف معارف حسینی ما را مورد حمایت قرار دهید.جهت اطلاع شماره نخست این فصلنامه در بهار 95 منتشر خواهد شد.لطفا مقالات خود را به نشانی الکترونیکی mardani.nokandeh@yahoo.com ارسال نمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات معنوی» به بررسی معنویت در دوران معاصر می‌پردازد،
فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان

فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان

از همه اهالی قلم و نویسندگان اندیشمند درخواست می گردد، که با ارسال مقاله با رویکردی پژوهشی پیرامون ابعاد مختلف معارف حسینی ما را مورد حمایت قرار دهید...
Powered by TayaCMS