تأكيد بر خود شناسى از دیدگاه عرفانی ملاحسينقلى همدانى (ره)

تأكيد بر خود شناسى از دیدگاه عرفانی ملاحسينقلى همدانى (ره)

روش تربيتى ملاحسينقلى «معرفت نفس» بود. او براى وصول به اين مقام «مراقبه» را از مهمترين امور برمى‌شمرد. آن جناب در اين زمينه مى‌فرمودند:

«پس از ترك گناه، به مجاهده بپرداز و با تمام كوشش از لحظه‌اى كه سر از بستر برمى‌دارى، تا شب كه بخواب مى‌روى «مراقبت» داشته باشد. در محضر مقدس الهى با ادب باش و بدان كه تو با سراسر وجود و تمام اجزايت، اسير قدرت الهى هستى. حرمت حضور او را رعايت كن او را چنان عبادت كن گويا او را مى‌بينى. پس اگر او را نمى‌بينى، او یکسره تو را مى‌بيند. پيوسته متوجه عظمت حق و حقارت خويش، رفعت او و پستى خود، عزت او و ذلّت خود، بى‌نيازى او و احتياج خودت باش. همچنین از زشتى غفلت خود در حضورش، كه پيوسته به تو توجه دارد، غافل مشو.»

برگرفته از کتاب «رفتارهای انسان‌ساز»

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

معرفی کتاب انديشه‌هاي اوشو

معرفی کتاب انديشه‌هاي اوشو

اوشو عشق جنسي را مقدمه رسيدن به خدا مي‌داند از نظر او اين نوع عشق شروع حركت به سوي خداوند است. به اين صورت كه عشق ابتدا به صورت جنسي ظهور مي‌كند، سپس...
معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
معرفی کتاب دریای ایمان

معرفی کتاب دریای ایمان

کیوپیت در کتاب خود در پی آن است تا نشان دهد که چگونه با وجود رشد دانش جدید، اعتقادات جزمی دیگر حاصلی ندارد و تفکر انتقادی عصر روشنگری، سرآغاز شالوده شکنی آن بوده است.
 معرفی کتاب دین و چشم اندازهای نو

معرفی کتاب دین و چشم اندازهای نو

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از هشت مقاله که هرکدام جداگانه و به تفصیل به مسئله دین پرداخته است. هر نویسنده با رویکردی خاص؛ فلسفی، جامعه‌ شناختی و کارکردگرایانه، زوایایی از دین را بررسی کرده...
Powered by TayaCMS