وصيّت‌نامه ايشان مانند رفتار و اعمال و گفتارشان در زمان حيات سراسر درس است. بخشی از اين وصيت‌نامه كه در تاريخ‌هاى مختلف، بارها با خط خود تأييد يا اصلاح شده بود، چنين است:

«جسدم را در قبرستان عمومى خارج شهر يا محل مباحى خارج شهر، هر كجا باشد، دفن كنند ... در هر صورت، جسد مرا به زودى و بدون سر و صدا و اطلاع‌دادن به اشخاص و مردم بايد در بيابان يا قبرستان عمومى مردم دفن نمايند و به عنوان هفته و چهلم و سال مجلسى بر پا نكنند. هركس خواست براى من خودش در هر موقع طلب مغفرت مى‌نمايد و به اين رقم تنها، من راضى و خرسند هستم.

فرزندان من هر موقع خواستند براى من خيراتى بدهند. مختصر نماز و روزه‌اى بگيرند، نيز خوشحال خواهم بود. ان شاءالله تعالى. و آنان را وصيت مى‌كنم تنها به تقوا و اطاعت خداوند متعال در همه حالات از زندگى‌شان». ان شاءالله تعالى. جواد.

والسلام على من اتبع الهدى.

برج 6/58 ـ جواد.»

برگرفته از کتاب «رفتارهای انسان‌ساز»