نقش گرایش‌های امپریالیسم در ترویج جنبش های نوپدید معنوی در کشور چگونه است؟

نقش گرایش‌های امپریالیسم در ترویج جنبش های نوپدید معنوی در کشور چگونه است؟

پرسش

نقش گرایش‌های امپریالیسم در ترویج جنبش های نوپدید معنوی در کشور چگونه است؟

پاسخ

برخی از قدرت­های امپریالیسمی و فراماسونری تلاش دارند فرقه­گرایی را در ایران و حتی در بسیاری از نقاط دنیا افزایش دهند. برای مثال حدود دو سال پیش که به همراه برخی دوستان در پارلمان جهانی ادیان در ملبورن استرالیا شرکت کرده بودیم، چند دختر و پسر جوان به سمت ما آمدند. روی پیراهن آنها نوشته شده بود «مؤسسه بیل کلینتون» آنها از ما سؤال کردند دین شما چیست و از کدام کشور آمدید؟ دین شما چه جذابیتهایی برای جوانان دارد و فکر می­کنید چه نقاط منفی دارد که باعث می­شود جوانان گرایشی به دین شما پیدا نکنند؟ و سؤالاتی از این قبیل.

پس از پاسخ به سؤالات آنها از ارتباط این مؤسسه با دین پرسیدم و آنها گفتند بیل­کلینتون این مؤسسه را ایجاد کرده و پژوهشگران زیادی را به خدمت گرفته است و هدف اصلی ما این است که به کشورهای متفاوت رفته و افراد مذهبی را دیده و از آنها درباره نقاط مثبت و منفیدینشان سوال کنیم. با شنیدن این پاسخ به یاد مقاله­ای در کتاب «New Religious Movements and Religious Liberty in America» نوشته «درک دویس» افتادم که نویسنده در آن توضیح داده بود که جنبش­های نوپدید معنوی در زمان ریاست­جمهوری بوش مورد توجه قرار گرفته‌اند و اینکه او برنامه­ای به واسطه گسترش این جنبش­ها برای افزایش ایمان مبتنی بر خدمات اجتماعی در سر می­پروراند. ما آشکارا و یا در خفا می­بینیم که برخی سیاستمداران برای رسیدن به برخی مقاصد خود دست به ساخت فرقه­ها می­زنند؛ این هدف می­تواند در کشور خودی برای افزایش خدمت اجتماعی و در کشور خارجی، برای مثال برای نهادینه‌کردن فرهنگ خارجی، استثمار و چپاول منابع باشد.

Powered by TayaCMS