علت پیدایش جنبش‌های معنوی چیست؟

علت پیدایش جنبش‌های معنوی چیست؟

پرسش:

علت پیدایش جنبش‌های معنوی چیست؟

پاسخ:

فرقه­ گرایی یا جنبش­های نوپدید معنوی پدیده­ای ملی یا منطقه­ ای نیست، بلکه مسئله­ ای جهانی است؛ اما در مورد علت پیدایش این جنبش­ها باید گفت، بهترین و در برگیرنده­ترین پاسخ، اشاره به پدیده جهانی­ شدن در حوزه معنویت و دین است. ما جهانی­ شدن را به عنوان یک پدیده اجتماعی در ساحت­های متفاوت می­توانیم رصد کنیم که یکی از آن ساحت­ها دین و معنویت است.

پدیده جهانی­ شدن باعث دامن ­زدن به پیدایش و گسترش جنبش­های نوپدید دینی شده است. مسئله جهانی­ شدن باعث شده است شرق، غربی و غرب، شرقی شود. در اوایل دهه 1800 میلادی به واسطه ورود مدرنیته و مؤلفه­ های آن به شرق بسیاری از تغییرات نظری و عملی میان مردمان شرقی به وجود آمد و عقاید آنها را اعم از معنوی و غیرمعنوی تغییر داد و این خود زمینه ایجاد جنبش­های نوپدید شرقی بود. از طرفی ما شاهد شرقی­ شدن غرب از اوایل دهه 1950 میلادی هستیم. در آن زمان که مناطق غربی یعنی اروپا و آمریکا با سیل عظیم مهاجران شرقی مواجه شدند در پس این مهاجرت فرهنگ شرقی و به خصوص معنویت شرقی وارد جوامع غربی می­شود و به مرور عقاید جدیدی در حوزه معنویت به وجود می­آید

البته در پس این علت بزرگ، علل دیگری نیز دخیل هستند که گسترش روح مدرنیته و قدرت‌نمایی امپریالیسم فرهنگی، نهادینه شدن مؤلفه های اومانیزم، سکولاریزم، فردگرایی، عقل گرایی افراطی در پیشرفت انسان معاصر، بحران ارزش در جوامع سنتی، پارلمان جهانی ادیان، بن بست های فلسفی دوران معاصر، پیدایش نظریات جدید در حوزه روان شناسی و حتی فیزیک، افزایش علاقه به مباحث رمزگونه و جادوگری از علل گسترش این جنبش ها است

در مقام پاسخ به این سؤال که آیا همه این جریانات باطل است یا خیر؟ باید گفت: همه این جنبش­ها به یک‌اندازه باطل و مخرب نیستند. میزان گزاره­ها و آموزه­های باطل در میان یک فرقه بسیار نوسان دارد و مؤلفه­ های باطل باعث می­شود که ما یک جنبش را باطل بدانیم و یا کمتر باطل و یا حتی غیرباطل (برخی از مصدایق صرفاً موید اصول اخلاقی بوده و چندان پلید انگاشته نمی‌شوند). یا یک جنبش را کاملاً رد کنیم و جنبش دیگری را به دلیل کم بودن گزاره­های باطل برای یک جامعه کمتر مضر بدانیم.

Powered by TayaCMS