معرفی کتاب ادیان در جنبش اکنکار

معرفی کتاب ادیان در جنبش اکنکار

 نویسنده کتاب ادیان در جنبش اکنکار محمدحسین کیانی است. این کتاب توسط انتشارات موسسه فرهنگی بهداشت معنوی-عصر آگاهی منتشر شده است. مهم‌ترین عناوین این کتاب عبارت‌اند از: فلسفه پیدایش ادیان، ادیان بزرگ و کارکرد آنها، اکنکار سرچشمه تمامی ادیان، جریان‌شناسی برتری اکنکار بر ادیان، رهبران ادیان و روحانیت، ماهانتا و استادان اکنکار، کتب و آموزه‌های ادیان بزرگ، کتاب مقدس اکنکار: شریعت کی، سوگماد و.. است.

در مقدمه ‌این کتاب آمده است که در انواع مصادیق عرفان‌های نوظهور مؤلفه‌های مشترکی وجود دارد که یکی از آنها نقد ادیان بزرگ است. در میان انواع عرفان‌های نوظهور، فرقه اکنکار به لحاظ ساختار منسجم‌تر  و دارای اهمیت بیشتری است. ضمن اینکه، نقد ادیان بزرگ در این عرفان باقوت بیشتری همراه است. یکی از مباحث اساسی در فرقه اکنکار، نگرش انتقادی به آموزه‌ها، رهبران، کتب مقدس و نوع سازمان ادیان  و مذاهب است. رویکرد این نگرش انتقادی شامل دو حوزه متفاوت است. یکی اینکه اکنکار گزاره‌های ادیان دیگر را یکسره نقد می کند و ادیان بزرگ را فاقد روشی مناسب برای راهگشای معنوی انسان می‌داند.... و دیگری اینکه معتقد است مذاهب و تعالیم رهبران آنان تلاشی خواسته و ناخواسته برای ترویج گزاره‌های معنوی اکنکار است. نگارنده این عرفان را یکی از ساختارمندترین عرفان‌های نوظهور دانسته و در عین حال معتقد است که اکنکار برای بسیاری از ادعاهای خود دلیلی نیاورده است.

در این کتاب ادیانی مانند هندوئیسم، بودیسم، کنفسیونیزم، تاتوئیسم، اسلام، یهودیت، زرتشت، سیکیزم، الهی‌شناسی و غیره بررسی شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

معرفی کتاب انديشه‌هاي اوشو

معرفی کتاب انديشه‌هاي اوشو

اوشو عشق جنسي را مقدمه رسيدن به خدا مي‌داند از نظر او اين نوع عشق شروع حركت به سوي خداوند است. به اين صورت كه عشق ابتدا به صورت جنسي ظهور مي‌كند، سپس...
معرفی کتاب تجربه‌های عرفانی در ادیان

معرفی کتاب تجربه‌های عرفانی در ادیان

كتاب به بررسي تجربه عرفاني در سنت‌های معنوي بوميان قاره امريكا تايوييسم بوديسم و هندوييسم و مطالعه عرفان مسيحي يهودي و اسلامي...
معرفی کتاب دریای ایمان

معرفی کتاب دریای ایمان

کیوپیت در کتاب خود در پی آن است تا نشان دهد که چگونه با وجود رشد دانش جدید، اعتقادات جزمی دیگر حاصلی ندارد و تفکر انتقادی عصر روشنگری، سرآغاز شالوده شکنی آن بوده است.
 معرفی کتاب دین و چشم اندازهای نو

معرفی کتاب دین و چشم اندازهای نو

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از هشت مقاله که هرکدام جداگانه و به تفصیل به مسئله دین پرداخته است. هر نویسنده با رویکردی خاص؛ فلسفی، جامعه‌ شناختی و کارکردگرایانه، زوایایی از دین را بررسی کرده...
معرفی کتاب جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور

معرفی کتاب جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور

کتاب حاضر تحقیقى است مستند و مستدل درباره شناخت مهم ترین گروه هاى نوظهور عرفانى و معنوى از سراسر جهان که سال هاست در ایران رواج یافته اند. به گفته مؤلف کتاب, این گروه ها به دلیل نفوذ در فرهنگ مسلمانان, تعالیم و روش هاى خود را با برخى از آموزه هاى اسلام, همانند معرفى مى کنند و اذعان مى دارند ما همان چیزى را مى گوییم و مى خواهیم که عرفان اسلامى مى جوید.
Powered by TayaCMS