نقش میزان پایبندی زنان خانواده ها به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی تعارضات خانوادگی

نقش میزان پایبندی زنان خانواده ها به سبک زندگی اسلامی در پیش بینی تعارضات خانوادگی نویسندگان: عطا دخت، اکبر؛هاشمی، جواد؛جسارتی، علی علوم اجتماعی :: پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده :: بهار و تابستان ،1395 دوره چهارم - شماره 1علمی-پژوهشی از 49تا 6

جهت دانلود مقاله به پیوست مراجعه فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
Powered by TayaCMS