نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

نقش معنویت گرایی دینی بر سبک زندگی سیاسی در انقلاب اسلامی ایران نویسندگان: برزگر، ابراهیم؛کریمی بیرانوند، مسعود تاریخ :: رهیافت انقلاب اسلامی :: پاییز - 1394شماره ) 32علمی- پژوهشی/(ISC از 25تا 4

جهت دانلود مقاله به پیوست مراجعه فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
Powered by TayaCMS