آیا برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار کودکان و انجام اعمال عبادی می‌توان از اهرم فشار و زور استفاده کرد؟

آیا برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار کودکان و انجام اعمال عبادی می‌توان از اهرم فشار و زور استفاده کرد؟

پرسش:

آیا برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار کودکان و انجام اعمال عبادی می‌توان از اهرم فشار و زور استفاده کرد؟

پاسخ:

جلو رفتارهای نابهنجار کودکان را باید گرفت و آنان را به اعمال عبادی ترغیب کرد، اما برای این کار استفاده از اهرم فشار و زور کارساز نیست. بت را باید شکست، اما بت شکستن راه دارد. حضرت ابراهیم بت‌ها را شکست، ولی برای پذیرش بت‌پرستان، تبر را به گردن بت بزرگ آویخت تا بتواند رفتار خود را توجیه و بت‌پرستان را قانع کند.

استفاده از زور سبب طغیان کودک می‌شود.

رسول خدا فرمود: کودکانتان را تحت‌فشار قرار ندهید و آنان را به طغیان وا ندارید.

در موارد بسیاری مشکلات جدی را با تذکر آرام و برخورد خوب می‌توان از بین برد.

به اعتقاد باکستن (Buksten) از اندیشه‌وران غربی چیزی را که می‌شود با قاشق تراشید با چاقو نمی‌تراشند.

هیچ‌گاه فندک را با پتک نمی‌شکنند درصورتی‌که فرزند شما مرتکب گناه شد باید از سازوکارهای بازدارند، یعنی محرومیت، قهر، شیوه بده و بستان و تهدید استفاده کنید و اگر مؤثر نیفتاد تنبیه بدنی در حدی که دیه واجب نشود و فرزند تأدیب شود جایز است.

برای انجام عبادت در هیچ صورتی از زور و اهرم فشار استفاده نمی‌کنیم؛ زیرا مسائل عبادی زور بردار نیست و عبادت باید عاشقانه انجام شود. رسول خدا فرمود:

افضل الناس من عشق العباده ... و احبها بقلبه.

برترین مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد و آن را از صمیم قلب دوست بدارد.

استفاده از اهرم فشار و زور شیرینی عبادت را در کام کودکان تلخ می‌کند.

Powered by TayaCMS