شماره پانزدهم و شانزدهم فصلنامه تربیت تبلیغی منتشر شد.

شماره پانزدهم و شانزدهم فصلنامه تربیت تبلیغی منتشر شد.
 •  ویژگی‌‌های معلمان و مربیان در راستای پرورش فلسفه‌ورزی در کودکان (از منظر قرآن)
  • مهدیه کشانی
 • نقش خودفریبی در انحرافات دینی (از منظر قرآن کریم و روان‌شناسی)
  • محسن جیرانی
 • روش‌شناسی تبلیغ حضرت موسی (علیه السلام) بر پایه نگرش قرآن
  • مصطفی عباسی مقدم
 • راه‌کارهای نهادینه‌سازی مناسک دینی شاد با تکیه بر آیات و روایات
  • علی انجم‌شعاع / محمدجواد حسنی
 • بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی در شاهنامه فردوسی با نگاه به آموزه‌‌های تربیتی در قرآن کریم
  • وحیدرضا ایران‌منش / محمد نجفی / حمزه علی بهرامی / کمال نصرتی‌هشی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
شماره نهم و دهم فصلنامه تربیت تبلیغی با موضوع کودک و نوجوان منتشر شد.

شماره نهم و دهم فصلنامه تربیت تبلیغی با موضوع کودک و نوجوان منتشر شد.

این شماره از فصلنامه تربیت تبلیغی که شماره 9 و 10 فصلنامه است، به مسائل تربیتی ویژه کودک و نوجوان اختصاص دارد.

پر بازدیدترین ها

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
شماره نهم و دهم فصلنامه تربیت تبلیغی با موضوع کودک و نوجوان منتشر شد.

شماره نهم و دهم فصلنامه تربیت تبلیغی با موضوع کودک و نوجوان منتشر شد.

این شماره از فصلنامه تربیت تبلیغی که شماره 9 و 10 فصلنامه است، به مسائل تربیتی ویژه کودک و نوجوان اختصاص دارد.
Powered by TayaCMS