متن نشست اول از سلسله نشست‌های تخصصی

ماهواره و تربیت با رویکرد آگاهی‌ بخشی

با موضوع: تحلیل و بررسی سپهر شبکه‌های ماهواره‌ای در ابعاد مختلف (تربیتی، فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و ...)

سخنران: دکتر سید محمدرضا خوشرو

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

 

به فایل پیوست مراجعه شود.