آتمن و برهمن در اوپنيشادها و مکتب ودانته

آتمن و برهمن در اوپنيشادها و مکتب ودانته

چکیده

نویسندگان: پروين کاظم زاده

اوپنيشادها دربردارندۀ شالودۀ فلسفي و عرفاني آيين هندو است و برآن است تا به لايه‌هاي عميق‌تر دين راه برده و با کسب خود آگاهي، به ديدي وحدت‌نگر دربارۀ عالم، انسان و خدا برسد. مهم‌ترين آموزۀ اوپنيشدها تأکيد بر وحدت حقيقت (برهمن) و معرفت به خود حقيقي انسان (آتمن) است؛ به مثابه معبري براي درک و دريافت آن حقيقت يگانه که با از بين رفتن .پرده‌هاي جهل و با عبور از لايه‌هاي گوناگون خودهاي دروغين انسان امکان‌پذير است.

«مکتب ودانته» که معرف تعليمات اوپنيشادهاست، بر پايه نظريه وحدت وجود بنا نهاده شد ودانته سعي در اثبات وجود واقعي و مظلقي دارد که واحد و عاري از هر گونه تعين است و تمام هستي و مراحل کون و فساد آن، چيزي جز تجلي او در جلوه‌هاي متکثر نيست. ودانته تصريح مي‌کند درون انسان، گوهري ارزشمند به نام آتمن وجود دارد که عين برهمن است و انسان بايد بکوشد تا از توهم نيروي مايا و اسارت جهل (اويديا) خلاص شود و به خود حقيقي‌اش، آگاهي يابد.

واژگان کليدي: اوپنيشاد، وحدت وجود، برهمن، آتمن، مايا، اويديا

.

جهت دانلود متن کامل مقاله، روی «دانلود» کلیک فرمایید.

Powered by TayaCMS