درآمدی بر نماد شناسی سبک زندگی غربی

درآمدی بر نماد شناسی سبک زندگی غربی

فاطمه ابوترابیان

واژگان کلیدی: سبک زندگی، غرب، سنت‎گریزی، دین‎گریزی، تسامح، سکولاریسم، معنویت‎گرایی، لذت آنی، روابط‎جنسی، ورزش و رسانه.

چکيده

فرهنگ زندگی، متأثر ازتفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می‌آورد. مفهوم سبک و فرهنگ زندگی به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات و اوقات فراغت، کسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط‌های مختلف و به عبارت دیگر به همه مسائلی بر می‌گردد که متن زندگی انسان را شکل می‌دهند. پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است؛ اما باطن آن سبک زندگی مادی، شهوت‎آلود، گناه آفرین و هویت‎زدای ضد‎معنویت است. اصل اصالت لذت و اصالت منفعت به عنوان دو اصل اساسی جاری در زندگی مردم مغرب زمین بر اساس مفاهیم فلسفه اومانیسم تعریف می‌شود. اومانیسم، ماده‎گرایی، سکولاریسم، خردگرایی، فردگرایی و جهانی‎شدن پایه و اساس تفکر را در مغرب‌زمین شکل می‌دهند. ما در این اثر در حد توان خود سعی داشته ‎ایم تا به نمادشناسی سبک زندگی غربی به بپردازیم.

Powered by TayaCMS