مراد از جنبش های نوپدید دینی چیست؟

مراد از جنبش های نوپدید دینی چیست؟

پرسش:

مراد از جنبش های نوپدید دینی چیست؟

پاسخ:

در باب مسائل دین ­پژوهی باید خاطر نشان شد که ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که نام­های بسیار متفاوتی از جمله جنبش ­های نوپدید دینی (New Religious Movements)، جنبش­ های نوپدید معنوی (New spiritual Movements)، ادیان جدید (new religion)، ادیان بدیل(alternative religion )، فرقه (cult) و کیش ، عرفان­های کاذب یا ساختگی و ... بر آن اطلاق شده است که نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا در میان پژوهشگران این اصطلاحات وجود دارد، اما عام­ترین عنوان برای این پدیده اجتماعی «جنبش­ های نوپدید معنوی»، «جنبش­های نوپدید دینی» و «معنویت­گرایی جدید» است.

هرچند که تعاریف ارائه شده از این پدیده بسیار متفاوت است، اما در کل، جنبش­ های نوپدیدی معنوی به هر گروه و حرکت اجتماعی می­گویند که بعد از دهه 1800 میلادی مبتنی بر پاره­ای از آموزه­های معنوی داعیه ایده معنوی جدید و آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر را دارند. این گروه­ها ممکن است سعادت انسان را در قبال برخی از افعال بدانند و معتقد باشند سعادت در دنیایی دیگر رقم می­خورد و یا برخی از آنها معتقدند به واسطه تمسک به یکسری افعال، سعادت حقیقی را در همین دنیا برای پیرو خود رقم می­زنیم

Powered by TayaCMS