طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی(ره)

طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی(ره)

طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی(ره)

با توجه به توصیه های معنوی ایشان به دست اندرکاران دفاع مقدس

نويسنده: محمد جواد الوندی

معنویت ومعنویت گرایی ،یکی ازمقوله های تربیتی اسلامی است که سراسراندیشه و عمل امام خمینی (ره ) را در بر گرفته و ملکه ذهنی و عملی او شده بود. به اعتراف بسیاری از اندیشمندان ، ایشان یکی از شارحان بزرگ اسلام در زمان معاصر و یکی از تربیت شدگان این مکتب می باشد که اعتقاد، اندیشه و عمل فردی و اجتماعی او بر آموزه های اسلامی یا به تعبیر خودشان اسلام ناب محمدی (ص ) منطبق و استواراست .بااین مفروض ،دراین مقاله نگارنده به دنبال پاسخ به این سوالات است که معنویت و معنویت گرایی از منظر امام خمینی چیست ، ابعاد و شاخص های آن کدامند و دارای چه الگوی مفهومی است ؟ بر این مبنا شناخت و تبیین اندیشه و رفتارهای معنوی امام خمینی (ره )ازنیازهای اساسی مجامع علمی می باشد؛چراکه بانظریه پردازی وتولیدادبیات درحوزه ایده هاودیدگاه های معنوی حضرت امام (ره )، زمینه مناسب برای انتشارآن درجامعه فراهم می شود؛واین درحالیاست که مکاتب معنوی جدید، با سوءاستفاده از اعتقادات و نیازهای معنوی مردم و جوانان و خلق عرفان های کاذب ، اساس انحرافات معنوی را ایجاد کرده اند، چنین فضایی ایجاب می کند که دیدگاه های اصیل اسلامی با استفاده از روش های علمی تبیین گردد؛ بنابراین شناخت معنویت و معنویت گرایی اصیل اسلامی بر گرفته از آرا، اندیشه و رفتارهای معنوی امام خمینی ، می تواند ضمن آشنا ساختن جویندگان با معنویت دراسلام ، معارف معنوی اسلامی را به همه اقشار جامعه ، به خصوص جوانان کشور و به ویژه افراددرمعرض خطرعرضه کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.

پر بازدیدترین ها

No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.
No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
Powered by TayaCMS