بررسی تأثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی دینی

بررسی تأثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی دینی

سهراب مروتی / دانشیار دانشگاه ایلام 

مينا يعقوبي / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام / yaghoobi.mina@gmail.com

چکیده

گفتمان «معنویت بدون دین» و یا «معنویت بدون تشریع و تکلیف»، از آثار سیر طبیعی تمدن عقل گرا و تجربه محور غرب است که امروزه در میان روشنفکران جامعه ما رسوخ نموده است؛ گفتمانی که به موجب آن، گروههای معنوی مدرن با عقاید و تعالیم عامه پسند و بعضا مخاطره آمیز، شکل گرفته و به سرعت در حال توسعه هستند. از این رو، این پژوهش بر آن است تا با تبیین صفات مناسک اسلامی، به روش شناسی و نحوه تأثیرگذاری آن بر فرایند معنویت یابی دینی پرداخته و جایگاه احکام اسلامی و اهمیت آن را در این قلمرو تعیین نماید. در این زمینه، صفاتی از قبیل، وحیانی بودن، اخلاق مداری، ریخت مندی، نمدمندی، تکرار و تداوم و جمع گرایی شناسایی و تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها: معنویت، آزادی، تکلیف گریزی، مناسک اسلامی، روش شناسی احکام، تعمق بخشی معنوی.

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.

پر بازدیدترین ها

No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.
No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
Powered by TayaCMS