پیشه داوود

پیشه داوود

 در داستان‌ها آمده است  که داود[1]، صلی الله و سلم، ناشناس از خانه بیرون آمد؛  آن‌چنان‌ که کسی او را نمی‌شناخت و هر کس او را می‌دید، حال داوود را از او می‌پرسید.

روزی جبرئیل(ع) به شکل مردی پیش او آمد و گفت:

 داوود مرد خوبی است؛ اما کسی است  که نان  از بیت‌المال می‌خورد، نه از دست‌رنج خود.

داوود این را که شنید به مسجد رفت و گریه  کرد  و ‌گفت: بار خدایا! به من حرفه‌ای بیاموز.

خداوند  ساخت زره  را به او آموخت.

ابوحامد، محمد غزّالی طوسی. نصیحة الملوک، ص 353

 پی‌نوشت‌ها

[1]. داوود [یعنی محبوب] تقریباً 1033 سال قبل از مسیح(ع) در بیت لحم تولد یافت [قاموس]، پادشاه بنی اسرائیل و از انبیاء آن قوم، ساز و پیرایة شاهی را چون پسرش سلیمان جمع داشت، فرزند یعقوب.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

آزار دوستان او

آزار دوستان او

فتنه از توست

فتنه از توست

قرض به خدا

قرض به خدا

همت، بلند دار

همت، بلند دار

پر بازدیدترین ها

قرض به خدا

قرض به خدا

در پی روزی حلال

در پی روزی حلال

No image

حکم شُرَیح

خشنودی مادر

خشنودی مادر

ما همه در گذرگاهیم

ما همه در گذرگاهیم

Powered by TayaCMS