معرفت حق

معرفت حق

موسی (علیه السلام) دوستی داشت که در نزدیکی خانه او زندگی می‌کرد. روزی موسی به طور سینا می‌رفت. دوستش گفت: من حاجتی از خداوند دارم. آن را برایم بخواه.

موسی گفت: حاجتت چیست؟

مرد گفت: می‌خواهم به کمال معرفت، خدا را بشناسم.

وقتی موسی به کوه رفت، حاجت آن مرد را با خداوند عرضه کرد...

و خداوند بزرگ‌مرتبه هم حاجت مرد را اجابت کرد.

وقتی موسی از کوه بازگشت، مرد را ندید.

موسی از خداوند پرسید: خداوندا! دوست و برادرم را نمی‌بینم!

خداوند گفت: تو برای او کمال معرفت خواستی و هر کس کمال معرفت مرا درک کند، دیگر با کسی انس نمی‌گیرد و دوستی دیگری را نمی‌خواهد و این توفیق، حالی است که جز برای پیامبران خدا نیست.

بازنگارش حکایتی از بستان العارفین، ص272.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

قناعت به قلیل

قناعت به قلیل

No image

شش خصلت بی زبان

آزار دوستان او

آزار دوستان او

فتنه از توست

فتنه از توست

پر بازدیدترین ها

خدا کجاست؟

خدا کجاست؟

ما همه در گذرگاهیم

ما همه در گذرگاهیم

معرفت حق

معرفت حق

در پی روزی حلال

در پی روزی حلال

Powered by TayaCMS