گفت‌وگو با شیطان در مکاشفه حاج امام‌قلی نخجوانی

گفت‌وگو با شیطان در مکاشفه حاج امام‌قلی نخجوانی

حاج امام‌قلی نخجوانی که استاد معارف مرحوم آقا سید حسن‌آقا قاضی، والد مرحوم آقا حاج میرزا علی‌آقا قاضی (ره) بود در نزد مرحوم آقا ید قریش قزوینی (ره) در اخلاقیات و معارف الهیه، مراتب استکمال را طی می‌نمود. وی می‌گوید: پس از آنکه به سن پیری و کهولت رسیدم شیطان را دیدم در حالی که هر دوی ما بالای کوهی ایستاده‌ایم. من دست خود را بر محاسنم گذارده و به او گفتم: مرا سن پیری و کهولت فرا گرفته، اگر ممکن است از من درگذر. شیطان گفت: این ‌طرف را نگاه کن. وقتی نظر کردم درّة بسیار عمیقی را دیدم که از شدت خوف و هراس، عقل انسان مبهوت می‌ماند. شیطان گفت: در دل من رحم و مروت و مِهر قرار نگرفته؛ اگر چنگال من بر تو بند گردد جای تو در ته این دره‌ای است که می‌بینی.

 

برگرفته از رساله لب‌اللباب

Powered by TayaCMS