توصیه هایی از استاد حسن زاده آملی در اخلاق معنوی

توصیه هایی از استاد حسن زاده آملی در اخلاق معنوی

اخلاق عرفانی

 • دین ناموس خداست، با گناه کردن به ناموس خدا تجاوز نکنید.
 • از دنیا چشم پوشیدن اگر چه هنر است، ولی از دنیا و آخرت، هردو چشم پوشیدن خیلی هنر است.
 • ای مسافر ابدی، توشه باید فراخور سفر باشد.
 • دائماً طاهر باش و به حال خویش ناظر باش و عیوب دیگران را ساتر باش، با همه مهربان باش و از همه گریزان باش، یعنی با همه باش و بی همه باش.
 • از أمل چشم بپوش و در عمل بکوش. مرد جستجوی باش نه گفتگوی، از دریا بخواه نه از جوی. از کلام چون فضول طعام دست بدار. سبک‌بار باش نه سبک‌سر و سبکسار. خروس در سحر به ذکر سبوحٌ قدوس در خروش است، کم از خروس مباش.
 • عزیزان وقت نیست... دیر می‌شود!
 • با شب خلوت داشته باش که انس با عالم غیب و ملکوت به بار می‌آورد.
 • جامعه بی عرفان، کالبد بی‌جان است.
 • الهی، آزمودم تا شکم دایر است، دل بایر است.
 • الهی، وای بر من اگر از من بترسند و از تو نترسم.
 • الهی، وای بر من اگر دلی از من برنجد!
 • الهی، از روی آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده‌ام، از انس و جان شرمنده‌ام، حتی از روی شیطان شرمنده‌ام که همه در کار خود استوارند و این سست عهد، ناپایدار.
 • الهی، گرگ و پلنگ را رام توان کرد، با نفس سرکش چه باید کرد؟
 • الهی، در بسته نیست، ما دست و پاشکسته‌ایم.
 • الهی، اگر ستارالعیوب نبودی، ما از رسوایی چه می‌کردیم؟
 • الهی، آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان، تو خدایی نه بازرگان.
 • آیت الله حسن‌زاده آملی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

اشعار آیت‌الله قاضی درباره توصیه‌های معنوی - عرفانی

اشعار آیت‌الله قاضی درباره توصیه‌های معنوی - عرفانی

مرحوم قاضی گاه و بیگاه بیک باره غیبشان می‌زد و به هر کجا که احتمال می‌دادیم آنجا باشند، به مسجد کوفه و سهله، مراجعه می‌کردیم. ولی ایشان را نمی‌یافتیم. اما پس از چند روز بدون مقدمه پیدا می‌شدند و بار دیگر مجالس بحث‌های اخلاقی ما شروع می‌شد...
نکته ها

نکته ها

Powered by TayaCMS