آداب خوابیدن

آداب خوابیدن

آداب خوابیدن

قال الصّادق(ع): نم نوم المعتبرین و لاتنم نوم الغافلین، فان المعتبرین الاکیاس ینامون استرواحاً و لاینامون استبطاراً. قال النّبیّ(ص): تنام عینای و لاینام قلبی. و انو بنومک تخفیف مؤنتک علی الملائکة و اعتزال النّفس عن شهواتها. و اختبر بها نفسک، و کن ذامعرفة بانّک عاجز ضعیف لاتقدر علی شی‌ء من حرکاتک و سکونک الّا بحکم اللَّه و تقدیره. فانّ النّوم اخوالموت فاستدلّ بها علی الموت الّذی لاتجد السّبیل الی الانتباه فیه و الرّجوع الی صلاح ما فات عنک. و من نام عن فریضة او سنّة او نافلة فاته بسببها شی‌ء فذلک نوم الغافلین و سیرة الخاسرین و صاحبه مغبون. و من نام بعد فراغه من اداء الفرائض و السّنن و الواجبات من الحقوق فذلک نوم محمود. و انّی لااعلم لاهل زماننا هذا شیئاً اذا اتوا بهذه الخصال اسلم من النّوم، لانّ الخلق ترکوا مراعاة دینهم و مراقبة احوالهم و اخذوا شمال الطّریق. و العبد ان اجتهد ان لایتکلّم کیف یمکنه ان لایستمع الّا ماله مانع من ذلک، و انّ النّوم من احدی تلک الالات. قال اللَّه تعالی: (انّ السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤولاً) و انّ فی کثرته آفات، و ان کان علی سبیل ما ذکرناه. و کثرة النّوم یتولّد من کثرة الشّرب و کثرة الشّرب یتولّد من کثرة الشّبع و هما یثقلان النّفس عن الطّاعة و یقسیان القلب عن التّفکّر و الخشوع. و اجعل کلّ نومک آخر عهدک من الدّنیا و اذکر اللَّه تعالی بقلبک و لسانک و خف اطّلاعه علی سرّک و اعتقد بقلبک مستعیناً به فی القیام الی الصّلاة اذا انتبهت، فانّ الشّیطان یقول لک: نم فانّ لک بعد لیلاً طویلاً، یرید تفویت وقت مناجاتک و عرض حالک علی ربّک. و لاتغفل عن الاستغفار بالاسحار فانّ للقانتین فیه اشواقاً.

امام صادق(ع) فرمود: چون عبرت‌آموزان بخواب، نه مانند غافلان؛ زیرا عبرت‌آموزان، زیرک‌اند و برای کسب استراحت می‌خوابند، نه از روی غفلت و نادانی. پیامبر(ص) فرمود: چشمانم به خواب می‌رود، ولی قلبم را خواب فرا‌نمی‌گیرد. و در خوابیدنت چنین نیّت کن که کار فرشتگان (موکل) را سبک کنی و نفست را از شهواتش باز‌داری. با خواب، نفس خویش را بیازمای که اگر از آن لذّت بری، از غافلانی و آگاه باش که تو موجودی عاجز و ناتوان هستی و بر هیچ حرکت و سکونی قادر نیستی، جز به حکم و تقدیر خدا. بدان که خواب، برادر مرگ است. خواب را دلیلی بر مرگ بدان؛ مرگی که بیداری ندارد و راه بازگشتی از آن نیست تا خیر و صلاحی که از تو فوت شده، انجام دهی. کسی که بخوابد و فریضه‌ای، سنّتی یا نافله‌ای از او فوت شود، در خواب غفلت است و سیره‌اش سیره زیان‌کاران باشد و صاحب چنین خوابی زیان‌کار است. و کسی که پس از فراغت از ادای فرایض و سنن و حقوق واجب، بخوابد، خفتن او پسندیده باشد و من نمی‌بینم که مردمان زمان ما، چیزی از این خصال را دارا باشند، که آنان را از [زیان و ضرر] خواب در امان بدارد؛ زیرا این مردم، رعایت دین را ترک گفته و مراقبت احوال خویش را رها کرده و به بیراهه رفته‌اند. چنانچه بنده بکوشد تا از سخن‌گفتن خودداری کند، چگونه می‌تواند از شنیدن نیز خودداری کند؛ مگر به آنچه که او را از شنیدن مانع شود، و خواب، وسیله‌ای است که در این راه می‌توان از آن بهره جست. خدای تعالی فرماید: به درستی که از گوش، چشم و قلب بازخواست می‌کنیم. در خوابِ بسیار، آفت‌ها و ضررهایی است. خواب زیاد، از نوشیدن زیاد است و بسیارنوشیدن از پرخوری است و این دو، نفس را سنگین می‌کنند و قلب را از تفکّر و خشوع و فرمان بُرداری از حق‌تعالی باز می‌دارند. هر بار که می‌خوابی، آن را خواب آخر خویش بدان و خدای تعالی را به قلب و زبان یاد کن و از آگاهی او بر نهانت بترس و از روزه و نماز استعانت جوی. بدان که چون بیدار شوی، شیطان تو را می‌گوید: بخواب، که تو را شبی بلند در پیش است. شیطان بر آن است تا وقت مناجات با خداوند و عرض حال بر آن بنده‌نواز را از تو بستاند. هیچ‌گاه از طلب غفران در سحرها غافل مباش، چرا که بندگان قانت را در سحرها شوقی دیگر است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

آداب عبادت

آداب عبادت

آداب اندیشه و تفکر

آداب اندیشه و تفکر

توصیه سلوکی و آثار روحی آن

توصیه سلوکی و آثار روحی آن

No image

مضرات ریا و تظاهر

Powered by TayaCMS