معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

که نادر حقيقي / کارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

asdfnader@yahoo.com

محمد جمال خلیلیان اشکذری / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دریافت: ۹۳/۱۲/۲۰ | پذيرش: ۹۴/۴/۲۲ mj_khalil4l @yahoo.com

چکیده تولید مطلوب در هر نظام اقتصادی تولیدی است که در راستای اهداف و انگیزه های مشخص و با توجه به معیارهای خاصی در دو سطح خرد و کلان انجام می گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا با توجه به اطلاعاتی که بر اساس آنها به دست می آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامی نسبت به معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی می پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایی برای تولید در اقتصاد اسلامی از متون اسلامی است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به طور عمده از روش کشفی و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی انجام گرفته است. معیارهایی که برای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهای واقعی، رعایت مصالح اجتماعی، کارایی در تولید

کلیدواژه ها: معیار، تولید مطلوب، اقتصاد اسلامی، کالای اساسی، نیاز واقعی

-Vol. 24, No 6, Shahrivar 1394

Marifat,

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

جنبش های نوپدید معنوی: دین یا عرفان؟

برای یافتن گویاترین تعبیر معنویت گرایی های نوپدید، ابتدا باید معنای دین و عرفان را به درستی بررسی کنیم.
No image

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد.
Powered by TayaCMS