معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی

که نادر حقيقي / کارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

asdfnader@yahoo.com

محمد جمال خلیلیان اشکذری / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دریافت: ۹۳/۱۲/۲۰ | پذيرش: ۹۴/۴/۲۲ mj_khalil4l @yahoo.com

چکیده تولید مطلوب در هر نظام اقتصادی تولیدی است که در راستای اهداف و انگیزه های مشخص و با توجه به معیارهای خاصی در دو سطح خرد و کلان انجام می گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا با توجه به اطلاعاتی که بر اساس آنها به دست می آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامی نسبت به معیارهای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی می پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایی برای تولید در اقتصاد اسلامی از متون اسلامی است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی، به طور عمده از روش کشفی و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی انجام گرفته است. معیارهایی که برای تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهای واقعی، رعایت مصالح اجتماعی، کارایی در تولید

کلیدواژه ها: معیار، تولید مطلوب، اقتصاد اسلامی، کالای اساسی، نیاز واقعی

-Vol. 24, No 6, Shahrivar 1394

Marifat,

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
Powered by TayaCMS