بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

اکبر محمودی"

چکیده

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد. دیدگاه کلی سبک زندگی قرآنی نسبت به علوم، مثبت است. از نگاه قرآن و احادیث (به عنوان دو منبع مهم برای سبک زندگی قرآنی) علم، به خودی خود، ارزش و اهمیتی ندارد، بلکه مقدمه ای برای عمل است و عمل نیز مقدمه ای برای رسیدن به قرب الهی و سعادت جاودانه به شمار می آید. در سبک زندگی قرآنی، علم هم ابزار و هم منبع است. بسیاری از علوم بشری، در حالت اولیه و ابتدا به ساکن، نسبت به دیانت، حالت خنثی دارند که در این صورت، اگر اصل علم مورد نظر، ممنوعیت شرعی نداشته باشد (مانند سحر) و هدف از به خدمت گیری آن، الهی و دینی باشد، مورد تأیید قرآن است و اگر به لحاظ فقهی، عمل مورد عنایت در علم مورد نظر مشکل شرعی نداشته باشد، می توان از آن در بافت سبک زندگی قرآنی بهره جست. قرآنی سازی علوم، یکی از راههای اساسی جهت تعامل بیشتر و بهتر علوم و قرآن و همچنین ورود بیشتر و بهتر علوم در بافت سبک زندگی قرآنی و در پی آن، بالا بردن جایگاه و ارزش علوم در سبک زندگی قرآنی است.

واژگان کلیدی: قرآن، سبک زندگی، علم، زندگی قرآنی، زندگی علمی، جایگاه علم .

*. تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲ و تاریخ تأييد: ۱۳۹۵/۱۰/۱ **.

دانش آموخته دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم:

mahmoodiakbar24@gmail.com

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS