اندیشه حاکمیت قانون در پرتو آموزه های سبک زندگی رضوی

اندیشه حاکمیت قانون در پرتو آموزه های سبک زندگی رضوی

مسعود خدیمی*

چکیده

از برجسته ترین اندیشه های مترقی در علم حقوق، حاکمیت قانون است. این اصل امروزه به قدری اهمیت یافته که دوام و قوام یک جامعه بدان وابسته است. در جهت تحكيم و نهادینه سازی این مفهوم در سبک زندگی باید از اندیشه اسلامی و پرچمداران اصلی آن یعنی ائمه اطهار (ع) بهره جست. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی محتوایی بینش امام رضا(ع) و با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، تصویر مناسبی را از الزامات و راهکارهای نهادینه سازی حاکمیت قانون و مرتبت آن مفهوم، در سبک زندگی پر برکتشان ترسیم نماید؛ در این راستا موضوع سه بخش تقسیم شده است: مبحث اول، قانون، تقنین و مقنی در اسلام و حاکمیت قانون از منظر امام رضا(ع)؛ مبحث دوم، اصول مساوات، آزادی و حقوق بشر و جایگاه این اصول در نظام بینشی رضوی(ع)؛ مبحث سوم، سه نوع راهکار معرفتی، رفتاری و عاطفی و مصادیق آنها در سبک زندگی حضرت رضا(ع)، و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه سازی قانون. مان را از

واژه های کلیدی: امام رضا(ع)، حاکمیت قانون، آزادی، مساوات، قانون، سبک زندگی

* عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، واحد فراهان(فرمهین). m_khadimi@pnu.ac.ir

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS