الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور

الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور

الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی مشتریان شهری و روستایی کشور

علی ربیعی، مونا نیرومند ناصرکیاده دانشیار گروه مدیریت رسانه وارتباطات، پیام نور، تهران دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر،بررسی مقایسه ای الگوی خرید و مصرف کالاهای ایرانی در بین مشتریان شهری و روستایی" می باشد. در این پژوهش علاوه بر مصرف (مصرف فرهنگی و مصرف مادی) که جزء اولين متغيرها و شاید مهمترین شاخص سنجش سبک زندگی است، فعالیت اوقات فراغت که یکی دیگر از شاخص های سبک زندگی می باشد، با ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی، کلیه شهروندان قزوینی و اهالی روستای الموت قزوین است که از میان آنها ۱۸۹ نفر (۹۲ زن و 14 مرد) به روش تصادفی انتخاب شدند. فرضیه مورد بررسی، وجود تفاوت در مصرف کالاهای ایرانی در بین زندگی شهری و روستایی بود که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها استخراج و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت، یافته ها نشان می دهند، در بعضی از شاخص ها (مثل: چگونگی گذران اوقات فراغت؛ معیار انتخاب و ویژگی لباس استفاده از کتاب، اینترنت ماهواره و رادیو ایرانی؛ استفاده از وسیله نقلیه) تفاوت معناداری بین مصرف کالاهای ایرانی در بین دو گروه شهر و روستا وجود دارد و در برخی دیگر از شاخصها (مثل: چگونگی تهیه لباس؛ نوع خوراک مصرفی؛ اولویت های مراقبتی و بهداشتی، ملاک خرید اثاثیه منزل؛ استفاده از تلویزیون، مجله، روزنامه و رادیو خارجی ) تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده نمی شود.

کلمات کلیدی: روستا، سبک زندگی، شهر، کالای ایرانی، مصرف.

نویسنده مسئول:Email:alirabiee@pnu.ac.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS