بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی

بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی

مروارید اسلامی؛ دانشجوی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران Email: morvarid.es@gmail.com

چکیده

شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در شبکه های اجتماعی مجازی کنار هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از طریق شبکه های اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند.

شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت. این سایت ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تاثیر گذارند و به همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری را در زندگی بازی خواهند کرد. |

در این مقاله به بررسی شبکه های اجتماعی، تاریخچه آن ها، فیس بوک به عنوان پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی امروز و تاثیرات شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی می پردازم.

کلید واژه ها: تاثیرات، روابط اجتماعی، شبکه اجتماعی، فضای مجازی

 

دانلود فایل مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS