برای آموزش دین به کودکان، اولین چیزی که باید مدنظر قرار دهیم و درباره آن آگاهی پیدا کنیم، شناخت روحیات و ویژگی‌های کودکان و همچنین شناخت مراحل رشد آن‌هاست. باید توجه کنیم که وجود گرایش دینی در کودکان انکارناپذیر است. آن‌ها سرشت خداجوی دارند و مفاهیم اساسی دین اسلام نیز موضوعاتی هستند که با سرشت کودک سازگارند و اکتسابی نیستند و وظیفه تعلیم و تربیت، شکوفا کردن این گرایش‌های فطری است.

این کتاب را آقای ناصر باهنر نوشته و انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل آن را منتشر کرده است. کتاب در ۵ فصل نگاشته شده است و نویسنده تلاش می‌کند تا با تکیه‌بر روان‌شناسی رشد، به بررسی مراحل رشد و تکامل درک دینی بپردازد و بامطالعه چگونگی درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی، شیوه‌های مناسب آموزش معارف اسلامی در این دوره‌های سنی را پیشنهاد کند.

موضوعاتی که در این کتاب به آن پرداخته‌شده است، عبارت‌اند از:

کودک کیست؟ (دوره کودکی در سیر رشد و تکامل آدمی) مراحل رشد و تکامل درک دینی درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی کلیاتی در آموزش دینی شیوه‌های آموزش معارف اسلامی به کودکان. نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب به بیان سمت‌وسوی نگارش این کتاب می‌پردازد و می‌گوید: «این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم که در طول یکدیگر واقع‌شده‌اند، پاسخ گوید: کودک در رشد و تکامل درک دینی از چه دوره‌هایی عبور می‌کند و ویژگی‌های آن‌ها چیست؟ باتوجه‌به ویژگی‌های این دوره‌ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیرد؟»