وظیفه پدر

وظیفه پدر

 روزی پدری به نزد کنفوسیوس - حکیم چینی - آمد و از پسرش به خاطر وظیفه نشناسی شکایت کرد. کنفوسیوس فرمان داد تا پدر و پسر را سه ماه زندانی ساختند. بعد از پایان دوران محکومیت او خطاب به پدر گفت: پدری که نتواند وظایف فرزندی را به پسرش بیاموزد، همان اندازه خطا کار می‌باشد که پسرش مقصر است. وقتی که مردم برای شکایت از همدیگر پیش او می آمدند، کنفوسیوس از آنها می‌خواست که بروند و در کار خویش تفکر کنند و اخلاق و رفتارشان را مورد دقت قرار دهند. او همیشه می گفت: «اشکال کار ما در این است که توقع داریم رفتار و اخلاق همسایگان ما از خودمان بهتر باشد.

حکایت‌های تربیتی، ج ۲، ص ۸، رک. تربیت فرزند، حیدر قنبری.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید به او مستقیماً نگویید...
نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

من بچه را چه طوری تربیت کنم تا منظم شود و روی برنامه پیش برود! شما خودتان را منظم کنید، بچه خودش خودبه‌خود منظم می‌شود.
اثر تربيت در كودك

اثر تربيت در كودك

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

در بعضی اخلاقیات بچه‌ها، گاهی فسادی پیش می‌آید و این پیش میرود و مادر باید قاطعیت داشته و جراحی کند، مثلا می‌بیند فرزندش دیرآمده و در وسایل او عکس و علایمی میبیند که...
سعادت در رحم مادر

سعادت در رحم مادر

Powered by TayaCMS