عشق و محبت (میزان محبت به فرزند)

عشق و محبت (میزان محبت به فرزند)

«محبت خود را ارزان به بچه نفروشید؛ چون اگر هر چه محبت داشتید به صورت رایگان به بچه دادید، بچه از محبت شما وازده می‌شود. مثل غذا که اگر زیادی در اختیار او گذاشتید، او تف می‌کند؛ هرچند که خوشمزه باشد. اگر نان را زیاد به او بدهید، مقداری را می‌خورد و بقیه را زیر دست و پا میریزد، میوه زیادی اگر به او بدهید، مقداری را گاز میزند و باقی را توی دست و پا میریزد. نه! بچه را طوری تربیت کنید که وقتی به او غذا می‌دهید آن را خوب بخورد، کم در ظرفشی بریزید که ته ظرفش نماند واگرخواست، دوباره به اندازهای که میخواهد برایش بریزید که یک دانه برنج - مثلا- اضافه نیاید. محبت را هم یک دفعه در ظرفشی نریزید که وازده شود و نصفی از محبت شما را جلب کند، نصف دیگرش را دور بریزد و به شما بی اعتنایی کند. نه اینکه او را همیشه تشنه محبت خودتان نگهدارید. این جور نباشید که مثلاً بچه را شما نوازش کنید و ببوسید و بگذارید توی بغل و او را فشار بدهید؛ چون انسان یک دفعه میخواهد بچه را تربیت کند. یک دفعه انسان از بچه خوشش می آید، می‌خواهد خودش را آرامش ببخشد؛ این ساختن بچه انسان باید محبتش توی مشتش باشد، توی قلبش باشد، وقتی یک کار خوب از بچه دید، یک ذره از این محبت را روانه کند. ظهور بدهد یه خورده در نگاهش آثار محبت باشد».

منبع: کتاب تمثیلات آیت‌الله حائری شیرازی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

اثر تربيت در كودك

اثر تربيت در كودك

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

در بعضی اخلاقیات بچه‌ها، گاهی فسادی پیش می‌آید و این پیش میرود و مادر باید قاطعیت داشته و جراحی کند، مثلا می‌بیند فرزندش دیرآمده و در وسایل او عکس و علایمی میبیند که...
حریم و حرمت (تربیت فرزند)

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید به او مستقیماً نگویید...
نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

من بچه را چه طوری تربیت کنم تا منظم شود و روی برنامه پیش برود! شما خودتان را منظم کنید، بچه خودش خودبه‌خود منظم می‌شود.
داستانی از کودکی سعدی

داستانی از کودکی سعدی

Powered by TayaCMS