تأثير نادانی پدر در فرزند

تأثير نادانی پدر در فرزند

 مردی از دهی می‌گذشت، ناگهان بوی بدی به بینی‌اش رسید؛ از جوانی پرسید: این بوی بد از کجاست؟ جوان پاسخ داد: در همین نزدیکی، خری عمرش را به شما داده است و این بو، از آن حیوان مرده است؟ مرد، ناراحت شد و در راه به مردی سالخورده رسید و گفت: چرا مردم این ده، این اندازه بی تربیت هستند. از

پیرمرد پرسید: آن مرد، جریان گفت وگویش را با آن پسر نقل کرد. پیرمرد گفت: عجب! خیلی باید ببخشید، آن جوان، پسر من است و متوجه حرف زدن خود نشده است، چون هزار بار به او گفته‌ام که همه خرها را به یک چوب مران! باز به شما جسارت کرده است.

1- حکایت‌های تربیتی، ج ۲، ص ۸، رک. تربیت فرزند، حیدر قنبری.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید به او مستقیماً نگویید...
نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

من بچه را چه طوری تربیت کنم تا منظم شود و روی برنامه پیش برود! شما خودتان را منظم کنید، بچه خودش خودبه‌خود منظم می‌شود.
اثر تربيت در كودك

اثر تربيت در كودك

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

در بعضی اخلاقیات بچه‌ها، گاهی فسادی پیش می‌آید و این پیش میرود و مادر باید قاطعیت داشته و جراحی کند، مثلا می‌بیند فرزندش دیرآمده و در وسایل او عکس و علایمی میبیند که...
سعادت در رحم مادر

سعادت در رحم مادر

Powered by TayaCMS