معرفی کتاب زن در مقام مبلغ (درآمدی بر الگوی مطلوب مبلغ زن)

معرفی کتاب زن در مقام مبلغ (درآمدی بر الگوی مطلوب مبلغ زن)

نویسنده کتاب زن در مقام مبلغ(درآمدی بر الگوی مطلوب مبلغ زن) حوریه بزرگ و محمدحسین هاشمیان است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.

این کتاب مشتمل بر پنج فصل است که در فصل اول کتاب به مفهوم‌شناسی تبلیغ، فصل دوم، مبلغ و تبلیغ؛ فصل سوم شاخصه‌های وجودی زنان، فصل چهارم به موضوع مبلغ زن و تبلیغ و در فصل آخر نیز به جمع‌بندی مطالب پرداخته است.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است که: اما منظور ما از الگوی مطلوب چیست؟الگو برداشتی انتزاعی از دنیای واقعیات است؛ بازسازی و خلاصه‌ای از واقعیت که با دربرداشتن ویژگی‌های اصلی آن، شناخت ما را از واقعیت موردنظر تسهیل می‌کند. الگو را می‌توان مجموعه عناصری دانست که در یک چهارچوب مشخص با یکدیگر در تعامل هستند. این نظام از مبنا تا بنا نظمی منطقی و در حوزه تدوین، تبیین و تجويز ظرفیتی ویژه دارد و ساده و خلاصه بودن، داشتن قدرت نظم دهندگی توانایی بیان جنبه‌هاي اصلي و مهم پدیده موردنظر، هماهنگي و تطابق با واقعیت‌ها و تسهیل امر تحقیقات را می‌توان از ویژگی‌های یک الگوی خوب برشمرد.

در پژوهش حاضر، برای رسیدن به الگوی مطلوب مبلغ زن، دو گام کلی دنبال شده است؛ ازآنجاکه مطلوبیت در هر الگو با توجه به مبانی اندیشه‌ای ناظر بر آن الگو، تعریف‌پذیر است، برای تأمین مطلوبیت الگو، در گام نخست، به آیات قرآن و تفاسیر المیزان، نمونه و نور و روایات و به‌مقتضای بحث، آراء رهبران انقلاب اسلامی رجوع کرده‌ایم که نتیجه این رجوع، در سه فصل اول، دوم و سوم نگاشته شده است.

در فصل نخست، به مفهوم شناسی واژه تبلیغ پرداخته‌شده است که درنهایت، به بیان تعریفی مختار درباره تبلیغ انجامید که بنای کار در سایر مراحل تحقیق خواهد بود.در فصل دوم ، فرآیند تبلیغ در چهار بعد «بایسته‌های اخلاقی مبلغ»، «مخاطبان مبلغ»، «شیوه‌های تبلیغ» و «عرصه‌های تبلیغ» دنبال و این چهار بعد، عناصر الگوی مطلوب برای مبلغان، به‌طور عام قلمداد شد. از دیگر داده‌های به‌دست‌آمده از آیات و روایات و همین‌طور برخی مطالعات روان‌شناختی، شاخصه‌های وجودی زن بود که در فصل سوم به آن پرداخته‌شده است. درواقع، این سه فصل از گام نخست و نظری تحقیق، لازمه و مقدمه رسیدن به الگوی مطلوب مبلغ زن بود.

در گام دوم، باهدف عینی، انضمامی و کاربردی کردن مباحث نظری گام نخست، مصاحبه‌هایی با نخبگان حوزوی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان، به شیوه فردی و گروهی متمرکز صورت گرفت. مصاحبه گروهی متمرکز، مصاحبه‌ای با گروه کوچکی از افراد درباره‌ی یک موضوع خاص وقتی بسیار کارآمد برای گردآوری داده‌های کیفی است. در این شیوه، شرکت‌کنندگان نظرات یکدیگر را نقد، تعدیل و دیدگاه‌های غلط و افراطی را غربال می‌کنند و به‌این‌ترتیب می‌توان میزان توافق و اجماع نسبی درباره دیدگاه‌های مشترک را به‌سرعت دریافت." سلسله جلسات مصاحبه گروهی در پژوهشکده باقرالعلوم * در چهار جلسه دوساعته صورت گرفت و موضوع هر جلسه یکی از ابعاد چهارگانه الگو بود. با توجه به اینکه هدف از تشکیل جلسات، معنادار کردن داده‌های نظری گام نخست مبتنی بر مطالعات و تجربیات شرکت‌کنندگان در جلسه بود، پیش از جلسه، داده‌های گام نخست به‌صورت خلاصه در اختیار مصاحبه‌شوندگان قرار داده می‌شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

رفتارهای انسان‌ساز

رفتارهای انسان‌ساز

کتاب رفتارهای انسان‌ساز که دربردارنده مطالبی ارزنده و مفید از زندگی علما و بزرگان است که در دو جلد منتشر شده است.
مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

مجموعه «گلشن ابرار آذربایجان»

این اثر به شرح‌حال 300 تن از فقیهان، عالمان، نویسندگان، شهیدان و استادان سده‌‌های سیزده، چهارده و پانزده هجری، از استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل اختصاص دارد. این اثر توسط گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم (ع) تدوین شده است.
دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرة‌المعارف صحابه پیامبر(ص)

دائرةالمعارف صحابه شرح‌حال صحابه پیامبر اعظم (ص) را موردبررسی و کنکاش قرار داده و در تمام مطالب از آدرس‌دهی دقیق و از منابع متقن استفاده کرده است...
معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

معرفی کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی (مجموعه مقالات)

کتاب جنبش‏های نوپدید دینی – معنوی(مجموعه مقالات) به اهتمام محمد حسین کیانی و توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است. این اثر شامل مجموعه مقالاتی است که در باب «جنبش‏های نوپدید دینی- معنوی» در شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی توسط متخصصان این حوزه نوشته و منتشر شده است.
کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب خودسازی برای خودشناسی

کتاب از «مقدمه و سه بخش: کلیات، معرفت حصولی به نفس (علم‌النفس) و معرفت حضوری به نفس» گردآوری شده که هر بخش دارای فصولی است...
Powered by TayaCMS