اولین قدم سلوک: تفکر در بی‌اعتباری دنیا

اولین قدم سلوک: تفکر در بی‌اعتباری دنیا

در ابتدای سلوک باید سالک الی الله به‌وسیله اختیار مقام زهد و تأمل و دقت و تفکر در بی‌اعتباری دنیا و عدم فایده دل‌بستگی به آن، رشته علقه به عالم کثرات را قطع کند؛ چرا که نتیجه زهد‌گرایی بی‌میلی و بی‌رغبتی به امور است و در نتیجه از رویدادهایی که موجب نفع مادی و صوری اوست خوشحال نمی‌شود و از وقایعی که موجب ضررهای مادی اوست متأثر و محزون نمی‌گردد.

«لکیلا تأسوا علی مافاتکم و لاتفرحوا بما آتیکم؛ تا بر آنچه از دست داده‌اید غمگین مباشید و به آنچه به شما داده است خوشحال نگردید» (حدید: 23).

این بی‌رغبتی و بی‌میلی منافات با حزن و خوشی فی الله ندارد؛ زیرا این خوشحالی از محبت به مال‌ومنال و اعتباریات نبوده بلکه از جهت آن است که خود را غرق دریای احسان و کرم خدا می‌بیند.

برگرفته از رساله «لب اللباب»

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

قرآن کریم با استفاده از آیات خویش انسان را به‌سوی کمال سوق می‌دهد؛ پس باید بر طبق این فرمان‌ها روند زندگی را در مسیر رویش قرارداد. با بررسی و تحلیل الگوی رویش می‌توان اصلی‌ترین نقش را در خود فرد و آن جامعه جستجو کرد که ایمان را در درون خویش حس نمودند و فطرتشان علی‌رغم، القائات منفی افراد دیگر، ایشان را به این مسیر نزدیک نمودند، مانند همسر فرعون که با توجه به محیطی دور از معنویات، به دیندار شد...
Powered by TayaCMS