فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فصلنامه مطالعات معنوی در این فضا بیش از همه به مسئله «جنبش‌های نوپدید معنوی» و «معنویت اسلامی» توجه دارد و از تمام مقالاتی که در این رابطه و بالأخص ناظر به مؤلفه‌های زیر سامان پذیرفته‌اند، استقبال می‌کند.

الف. جنبش‌های نوپدید معنوی (و معنویت‌گرایی جدید)

 1. چیستی جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 2. مورد پژوهی انواع مصادیق جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 3. درآمدی برتاریخچه پیدایش جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 4. هدف نهایی در جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 5. مؤلفه های اصلی در شکل گیری جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 6. نقش خانواده و جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 7. پیامدهای جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 8. بررسی ویژگی‌های جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 9. مؤلفه های اصلی جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 10. الگوهای ارائه دهنده جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 11. جایگاه توحید در جنبش‌های نوپدید معنوی؛<
 12. جایگاه معاد در جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 13. تاثیر خرافات در جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 14. تاثیرات جنبش‌های نوپدید معنوی در سبک زندگی؛
 15. مدرنیته و جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 16. رسانه و جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 17. جهانی شدن و جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 18. مدرنیسم و پست مدرنیسم و دلالت های آن در جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 19. اختلاط سنت و مدرنیته در بستر جنبش‌های نوپدید معنوی؛
 20. جنبش‌های نوپدید معنوی و عصر ارتباطات، فرصت یا تهدید؟
 21. آسیب شناسی جنبش‌های نوپدید معنوی در نظام آموزشی؛
 22. عارفانه زیستن و پیوند آن با جنبش‌های نوپدید معنوی.
 23. ب. معنویت اسلامی (و عرفان اسلامی)

  1. چیستی و معنای معنویت اسلامی؛
  2. هدف نهایی در معنویت اسلامی؛
  3. مؤلفه های اصلی در شکل گیری معنویت اسلامی؛
  4. نقش خانواده و معنویت اسلامی؛
  5. پیامدهای معنویت اسلامی؛
  6. بررسی ویژگی‌های معنویت اسلامی؛
  7. مؤلفه های اصلی معنویت اسلامی؛
  8. الگوهای ارائه دهنده معنویت اسلامی؛
  9. ابعاد، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد معنویت اسلامی؛
  10. کاستی‌های جامعه ما در بینش معنوی اسلام؛
  11. موانع ارائه بینش معنوی اسلام در جامعه؛
  12. راهکارها و ابزارهای ارائه مؤثر بینش معنوی اسلام؛
  13. نیاز جامعه امروز و آموزه‌های معنوی اسلام؛
  14. موانع انگیزه و گرایش به معنویت اسلامی؛
  15. عوامل ایجاد توسعه معنویت اسلامی؛
  16. چیستی ظرفیت‌های انگیزشی و گرایشی معنویت اسلامی؛
  17. تهدید‌ها و فرصت‌های توسعه معنویت اسلامی؛
  18. آسیب‌شناسی ارائه آموزه‌های معنوی اسلامی و راهکارهای پیشگیری از آن؛
  19. ضعف‌ها و قوت‌های رویارویی با جنبش‌های نوپدید معنوی؛
  20. چیستی قابلیت‌های فرهنگی برای مقابله با جنبش‌های نوپدید معنوی؛
  21. چیستی ضعف‌های فرهنگی در راستای مقابله با جنبش‌های نوپدید معنوی؛
  22. راهکار شناخت معنویت اسلامی در جامعه؛
  23. معنویت اسلامی و شرایط معنوی ایران معاصر؛
  24. معنویت اسلامی و چالش‌های معنوی معاصر؛
  25. .بررسی هر مسئله تطبیقی میان عرفان اسلامی و جنبش‌های نوپدید معنوی برای مثال: ـ خدا،کتاب، مقدس، معاد، شهود، آموزه‌ها و ریاضت‌ها، عقل‌گرایی، شریعت‌باوری و عشق.
 24. نشانی: قم، بلوار نیایش، جنب مصلی قدس، پژوهشکده باقرالعلوم(ع). دفتر فصلنامه «مطالعات معنوی» تلفن: 37831667 ـ 025 ؛ 37740369 ـ 025، فاکس: 37742284 ـ 025 ؛ صندوق پستی: 37185 ـ 135 E-Mail: maanavi2009@yahoo.com E-Mail: maanavi2009@gmail.com
 25. فراخوان فصلنامه «سبک زندگی دینی»

  فصلنامه علمی ـ تخصصی «سبک زندگی دینی» با محور قراردادن مبانی دینی در نظر دارد تا به نحو کاربردی آموزه های اسلامی را در زندگی اجتماعی ـ فردی اشخاص ارائه کرده و برای نهادینه سازی آن گام بردارد. از این رو، بر هر مسئله بنیادی و کاربردی اهتمام ویژه دارد که در راستای تحقق هدفِ نامبرده باشد.

  فلسفه، تاریخچه، مبانی و هدف سبک زندگی

  1. نگاه معنایی به مفهوم سبک زندگی؛
  2. 2. درآمدی برتاریخچه پیدایش سبک زندگی؛
  3. مفهوم سبک زندگی از منظر کتب مقدسه؛
  4. تأسیسی یا امضائی بودن مفهوم سبک زندگی؛
  5. هدف غائی در سبک زندگی با رویکرد دینی.

  شاخصه‌های سبک زندگی دینی

  1. مؤلفه های اصلی سبک زندگی دینی؛
  2. خانواده و سبک زندگی دینی؛
  3. مهجوریت قرآن کریم در سبک زندگی دینی؛
  4. نقش ولی فقیه در تحقق جامعه قرآنی؛
  5. صفات الهی به منزله سبک زندگی در قرآن؛
  6. مبانی سبک زندگی دینی در قران و احادیث؛
  7. معاد و سبک زندگی دینی.

  عوامل مؤثر در شکل گیری سبک زندگی

  ـ تأثیر خرافات در نگرش به سبک زندگی؛

  ـ جنبش های نوپدید و سبک زندگی؛

  ـ هنر مدرنیته در تحمیل سبک زندگی؛

  ـ رسانه و سبک زندگی؛

  ـ جهانی شدن و سبک زندگی؛

  ـ مدرنیسم، پست مدرنیسم و سبک زندگی؛

  ـ اختلاط سنت و مدرنیته در بستر سبک زندگی دینی؛

  ـ سبک زندگی و عصر ارتباطات، فرصت یا تهدید؟

  ـ آسیب شناسی سبک زندگی در نظام آموزشی؛

  ـ مؤلفه های سبک زندگی از منظر اندیشمندان

  .

  عوامل تأثیرگذار دینی و غیردینی بر سبک زندگی

  مقتضیات زمان و سبک زندگی؛

  ـ عارفانه زیستن و پیوند آن با سبک زندگی دینی؛

  ـ سلایق بشری در شکل گیری سبک زندگی.

  نشانی: قم، بلوار نیایش، جنب مصلّی قدس، پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام)، دفتر فصلنامه «سبک زندگی دینی» تلفن: 37835373 ـ 025 ؛ نمابر: 37742284 ـ 025 ؛ صندوق پستی 37185135 Sabkezendegi.rbo@gmail.com www.pmbo.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان

فراخوان مقاله فصلنامه آیت بوستان

از همه اهالی قلم و نویسندگان اندیشمند درخواست می گردد، که با ارسال مقاله با رویکردی پژوهشی پیرامون ابعاد مختلف معارف حسینی ما را مورد حمایت قرار دهید...
گفتگو با عوامل ساخت برنامه تلوزیونی "حدیث سرو "

گفتگو با عوامل ساخت برنامه تلوزیونی "حدیث سرو "

عوامل «حدیث سرو» از دشواری‌های تولید مستند بازسازی درباره زندگی علما گفتند، اینکه شاگردان آنها سِر نگه دار هستند و آرزوی عوامل همواره این بوده که یکی‌ از آنها لب به سخن گشوده و از پرده نشینی به درآید.
پیامد های ازدواج سفید برای دختران

پیامد های ازدواج سفید برای دختران

آنهایی که بیشتر متضرر می شوند، دختر ها هستند زیرا در فرهنگ ما یک پسری که یک تجربه جنسی غیر متعارف داشته و موفق به ازدواج نشود، سراغ گزینه بعدی می رود ولی برای دخترها این موضوع خیلی سنگین است و از نظر روانشناسی اگر دختر تنوع طلب و علاقه مند به روابط متتعدد و متنوع باشد یک رفتار بیمارگونه است.
فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فراخوان فصلنامه مطالعات معنوی

فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات معنوی» به بررسی معنویت در دوران معاصر می‌پردازد،
Powered by TayaCMS